Als Gods stem erbovenuit stijgt

3 oktober 2021
Ds. Dennis Mohn
Jozua 1:1-18
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

In Star Trek films en series komt regelmatig weer deze bekende uitspraak langs: “Moedig gaan waar nog nooit iemand is geweest!” Het klinkt als een levenscredo dat een leven van avontuur, verwondering, risico’s, ontdekken, fascinatie en verandering belooft. Maar de realiteit is ook dat de meesten van ons nooit de moed hebben kunnen opbrengen om dit leven te leven.

Als je nadenkt over Jozua dan denk je snel aan iemand die gedefinieerd is door kracht en moed. Maar dan had dit hele gesprek niet in de Bijbel gestaan. Jozua werd vooral bepaald bij zijn angst en twijfel. En dan stelt God deze vraag: Wie heb je de moed om te worden? Jozua wist wie Mozes was. Jozua wist wie hij was in relatie tot Mozes, namelijk de hulp. God wist wie Mozes was. En God wist wie Jozua is. Maar blijkbaar wist Jozua nog niet wie hijzelf was. Dus God spreekt in het leven van Jozua: “Wees sterk en moedig!”

De meest moedige keuze die we kunnen maken in ons leven is ons te herdefiniëren. Laat je dus niet langer definiëren door anderen. Laat je niet definiëren door je ergste momenten. Laat je niet definiëren door je verleden. Laat je niet definiëren door je angsten. Laat je niet definiëren door je twijfels. Laat je niet definiëren door het slechtste van jezelf. Maar laat je definiëren door dat waarvoor God ons roept om te worden! Dus heb je de moed om jezelf opnieuw te definiëren?

Er zijn al deze stemmen die wat vinden van ons en op de één of andere manier geven we de verkeerde stemmen altijd weer meer gelijk. Maar laat dan Gods stem heel even erbovenuit stijgen en hoor als Hij zegt:

 • Je bent geliefd (Romeinen 8:38-39).
 • Je bent hersteld (Jesaja 53:5).
 • Je bent sterk (Psalm 18:33).
 • Je bent vergeven (1 Johannes 2:12).
 • Je bent een kind van God (Efeze 1:5).
 • Je bent vervuld (Colossenzen 2:10).
 • Je bent van Hem (Jesaja 43:1).
 • Je bent een overwinnaar in Jezus (1 Korintiërs 15:57).
 • Je bent goed onderweg (Jesaja 30:21).
 • Je bent prachtig (Psalm 139:14).
 • Je bent het waard (Johannes 3:16).
 • God is bij je (Jozua 1:9).

Er zijn al die andere stemmen die je altijd vertellen dat het niet anders is, zo ben je nu eenmaal. En weet je wat? Dan is het niet anders en zal het nooit anders zijn. Maar dan is er een God die zegt: “Wacht even!” En als je hebt geluisterd naar wat God allemaal zo over je zegt en je gelooft het dan ben je echt een held

Vragen

 1. Wat is jouw definitie van moed?
 2. Wat zijn situaties in je leven waar je zou zeggen dat je moedig hebt gehandeld? En wat zijn momenten waarvan je achteraf dacht dat je meer moed had moeten hebben?
 3. Wat zijn de stemmen in je leven waar je het meest last van hebt? Wat zeggen ze? En hoeveel ervan is echt waar?
 4. Wat heb je nodig om God nog meer de dingen te kunnen geloven die Hij over je uitspreekt?