Noem het wat je wilt

5 april 2020
Ds. Dennis Mohn
Filippenzen 2:9-11, Genesis 35:9-20
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Rachel had een hele moeizame bevalling. Met haar laatste adem, terwijl het leven van haar week, noemde ze haar zoon Ben-Oni. Maar zijn vader, Jakob, noemde hem Benjamin. ‘Ben’ betekend ‘zoon’. ‘Oni’ kan twee dingen betekenen. Ten eerste ‘smart, leed, bedroefdheid’. In de context van dit verhaal is deze betekenis waarschijnlijk de meest logische. Dus Rachel noemde hem “Zoon van mijn Smart”. Maar ‘Oni’ kan ook ‘kracht’ betekenen. Dus of smart of kracht. Twee dingen die elkaar eigenlijk uitsluiten. Maar de vraag is of ze elkaar werkelijk uitsluiten. Misschien zijn de grootste beproevingen die je ondergaat in je leven juist de dingen die God gebruikt om dat te smeden wat later je grootste kracht zal zijn.

Jakob noemde hem Benjamin. Hij had het zeker ook heel zwaar, het was niet zo dat hij hem een andere naam gaf omdat hij niet verdrietig was. Maar Jakob weigerde het kind te vernoemen naar het leed van de omstandigheden die het kind leven gaven. Hij weigerde de toekomst van dit kind te vernoemen naar een moment in het verleden van het kind.

Jakob had veel ervaring met het geven en ontvangen van nieuwe namen. Hij kreeg zelf een nieuwe naam en hij gaf verschillende plaatsen nieuwe namen. Dus op het meest verdrietige moment van zijn leven, denkt Jakob: Als ik plaatsen nieuwe namen kan geven en als God mij een nieuwe naam kan geven, misschien kan ik dan mijn zoon ook een andere naam geven. Dus hij noemde hem Benjamin. ‘Ben’ betekent dus zoon. En samen met ‘Jamin betekent het “Zoon van mijn rechterhand”. De rechterhand is in de Bijbel altijd de hand van zegen, van autoriteit, van kracht, van bemoediging, van troost (zie bijv. Deuteronomium 33:2; Psalmen 63:9, 118:16; Jesaja 48:13; Openbaring 1:17).

Soms zeggen we: “Ik noem het gewoon zoals het is.” Daar zit niet veel geloof in. Iedereen kan het noemen zoals het gewoon is. Je kunt het noemen zoals het gewoon is en dan zal het altijd zijn wat het was. Jakob zei als het ware: “Uit smart komt kracht. Ik noem het dus niet langer wat het is. Maar ik noem wat God zegt dat het kan worden in Zijn naam want ik heb het recht om het een nieuwe naam te geven!”

Noem het vrede, noem het hoop, noem het vergeven, noem het verzoening, noem het genade, noem het geduld. Geef het een nieuwe naam. In Genesis 35:21 zien we uiteindelijk dat Israël verder reisde, de nieuwe naam gegeven aan Jakob door God. Ontken het verdriet niet. Erken wat het was. Geef het dan een nieuwe naam. En ga door. Op een gegeven moment moeten we stoppen met focussen op wat we kwijt zijn geraakt en verder gaan met wat over is. En dan mogen we weten dat er een naam is die alles te boven gaat. En die naam is Jezus (Filippenzen 2:9-11).

Vragen

  1. Smart en kracht lijken als 1 en 11 uur op de klok. Volgens de logica ver uit elkaar maar toch heel dicht bij elkaar. Ken je situaties in je leven waar grote kracht voortkwam uit grote smart? Deel met elkaar.
  2. We hebben allemaal dingen in ons leven die we kunnen noemen zoals ze zijn en dan zullen ze altijd blijven wat ze waren. Wat voor dingen zijn dat in jouw leven? En welke nieuwe naam zou je het kunnen geven?
  3. Wat betekent de volgende uitspraak concreet voor jouw situatie: “Op een gegeven moment moeten we stoppen met focussen op wat we kwijt zijn geraakt en verder gaan met wat over is”?