God genoeg | Vertrouw het verborgene

5 mei 2019
Ds. Dennis Mohn
1 Koningen 16:29-17:6
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Deze serie zal ons meenemen naar een aantal dingen die we hopelijk mogen leren vertrouwen in het onbekende. We gaan ons tijdens deze serie oriënteren aan de verschillende wonderen die Elia deed of meemaakte tijdens zijn bediening als profeet in een gebroken Israël.

Het eerste wonder wat Elia deed was een droogte van drieënhalf jaar regelen. En bedankt! Ik weet niet hoe je dit ziet maar je zou het niet echt een wonder noemen. Vooral als je aan de andere kant van het wonder staat. Ooit aan de verkeerde kant van het wonder gestaan? Ooit iets bijzonders meegemaakt maar bij nader inzien dacht je: En bedankt! Iets klopt niet. Het is niet af. Het voelt anders dan dat het zou moeten voelen.

We weten van koning Achab dat hij een enorm krachtig leger had opgebouwd. Hiermee kon hij elke strijd aangaan. Maar tegen een droogte kon ook zijn krachtige leger niet winnen. En als we er één ding van leren dan is het dat als je aan de andere kant van het wonder staat de bekende krachten en manieren nutteloos zullen zijn. Daar heb je dus blijkbaar het onbekende juist nodig. Als je het onbekende nodig hebt moet je vooral leren te vertrouwen in wat er verborgen ligt in het onbekende.

Ik denk dat we het gevoel herkennen van ‘wacht even, dit klopt niet.’ Maar wat deed Elia? Elia deed wat de Heer hem had gezegd en God nam Elia mee naar een plek waar Elia begreep: Ook hier is God genoeg. Op die plek zorgden de raven voor Elia. Dat is mooi maar wat we ons moeten realiseren is dat Elia nu staatvijand nummer één was. Voedsel van raven is dan weinig troost lijkt het. Het beste was geweest als God even die staatsvijandcrisis had opgelost. Maar daar ging het niet om. En het ging ook niet om raven die snacks brengen.

Het ging erom het volgende te ontdekken: God is vaak afwezig op de manier die we het meest begeren, maar aanwezig op de manier die we het meest nodig hebben. Vaak verlangen we naar Gods aanwezigheid die vooral heel goddelijk moet zijn. En dat terwijl de eerste keer dat God zich kwam voorstellen aan de mens vooral heel menselijk was. God zal ons dus vaak op een heel menselijke manier ontmoeten… met eten en drinken… om even de dag door te komen.

Elia kwam aan de andere kant van het wonder terecht en het werd een nachtmerrie. Opeens was zijn realiteit dat hij staatsvijand nummer één was. Maar God nam hem mee het diepe in naar het onbekende. En Elia vertrouwde op het verborgene. En daar zag Elia een andere realiteit en het ontmantelde de nachtmerrie van nog net. Elia keek en zag: Hier is God genoeg. Als God aanwezig moet zijn op de manier zoals wij dat graag willen zal God nooit genoeg zijn. Maar God was aanwezig op de manier die Elia het meest nodig had daar in het verborgene. En dan is God genoeg.

Vragen

  1. Herken je een moment in je leven waar je voor je gevoel aan de andere kant van het wonder stond? Dat het niet helemaal klopte? Deel met elkaar hoe je hiermee bent omgegaan.
  2. Wat betekent het voor jou om door God meegenomen te worden naar een plek waar je mag ervaren dat God genoeg is op dat moment?
  3. Bespreek de volgende uitspraak met elkaar: “God is vaak afwezig op de manier die we het meest begeren, maar aanwezig op de manier die we het meest nodig hebben.” Herken je Gods aanwezigheid op menselijke manier?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.