VERNIEUWD BEWEGEN :: Een nieuw verhaal

Ds. Dennis Mohn
8 januari 2023
Johannes 2:1-12
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Als kerk, en misschien ook als gelovige, lopen we rond met een gebroken verhaal – een verhaal, een oorspronkelijk blijde boodschap, waarmee we anderen niet meer lijken te bereiken. Te lang is het verhaal vervormd naar ‘je hebt (of bent!) een probleem, je bent zondig, maar gelukkig houd Jezus van je en ben je vergeven’. Dennis stelde ons de vraag: Zouden er ook manieren zijn om mensen te bereiken met de liefde van God, zonder dat we hen eerst een probleem aan moeten praten?

Daartoe moeten we een nieuwe weg inslaan, zoals Jezus ook ooit deed. Het werk van Jezus was (en is) volledig vernieuwend. En die vernieuwing gaat niet om het vernieuwen van vormen, maar om een vernieuwing van binnenuit. Een nieuwe weg inslaan, gaat dus niet in de eerste plaats over andere dingen doen, of dingen anders doen, maar over vernieuwing van binnen. Het Koninkrijk is tenslotte IN ons, Gods Geest werkt IN ons.
Maar daar houdt het niet op. We kunnen nog zoveel verlangen naar vernieuwing binnenin ons, maar vaak merk je er pas wat van als je in beweging komt. Als je het (naar de ander) gaat brengen.

Tijdens de preek moest ik denken aan hoe dat voor mij werkt met zingen op het podium. Als ik zing als gemeentelid in de kerk, dan zing ik eerst en vooral met mijn hart naar de Heer – dan ben ik aan het lofprijzen en aanbidden en dat gaat over mijn relatie met Hem. Als ik zing op het podium, in Chosen of als voorzanger, dan ben ik daarnaast bezig om dat wat er gebeurt tussen Hem en mij, over te brengen aan de mensen voor me; ik ben het aan delen. Het is dan mijn diepst verlangen om dat wat Hij doet in mij, bij de ander te brengen. En dan gebeurt er wat. Er wordt me vaak verteld dat het dan raakt, en iets van Gods liefde laat zien (dat geldt natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor iedereen die van het podium Gods liefde bij de ander brengt!).

Ik merk het ook in het pastoraat, of misschien eigenlijk wel in alle contacten. Ik zou 100x tegen iemand kunnen zeggen “Jezus houdt van jou”, maar als ikzelf vervolgens die liefde niet in de praktijk zou brengen, als ik nìet werkelijk van die ander hou, dan gebeurt er niets. Het is aan mij om die liefde van Christus, van binnenuit, bij de ander te brengen – niet door te vertellen, maar door het te doen. En dan gebeurt er ook een ander wonder: hoe meer ik de liefde van Jezus bij de ander breng, hoe meer ik Zijn liefde voor de ander èn voor mij ervaar. En dan ontstaat er een steeds sterker wordende beweging van Liefde – een cirkel van geven, ontvangen en doorgeven die steeds verdiept, verrijkt wordt en groeit.

Dus de vraag die ik je deze week mee wil geven is: naar welke vernieuwing in jou verlang jij – en hoe kun je die misschien al tegelijkertijd – met anderen delen?

Verlang je naar meer liefde? Deel het uit!
Verlang je naar vrijkomen van schuldgevoel? Vergeef anderen en/of wees genadig!
Verlang je naar meer goedheid? Deel het uit!
Wil je meer vertrouwen? Durf meer te vertrouwen! Enzovoorts.

In het brengen, in het geven, in het delen, ligt het mysterie van ontvangen verscholen.

Ds. Ank Verhoeven