Vurige zegen als we onder vuur staan

10 mei 2020
Ds. Dennis Mohn
1 Petrus 1:6-7, Daniël 3:13-28
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

We willen allemaal die zegen die komt met vuur. Maar 1 Petrus 1:6-7 schetst een heel ander beeld van wat dat vuur doet. Dus wat betekent het om zegen te ontvangen als we onder vuur staan?

In Daniël lezen we over de drie vrienden Sadrach, Mesach en Abednego die letterlijk onder vuur stonden. Omdat ze niet wilden neerknielen voor het gouden beeld dat koning Nebukadnessar had neergezet werden ze in een brandende oven gegooid. En dit verhaal geeft ons een aantal inzichten in zegen als we onder vuur staan.

Ten eerste, de drie vrienden maakten geen excuus. Een zegen is geen excuus. Het zijn vast allemaal begrijpelijke excuses maar het is geen zegen als je straks zo de situatie hebt overleefd. Elke excuus is een gevaarlijke rationalisering, want het ontkracht ons getuigenis over God en ontkracht dus zo ook de zegen.

Er komen allerlei invloeden op ons af die ons constant uitdagen of we excuses gaan maken of niet. De drie vrienden zeiden: “We gaan hier geen verdere energie aan verspillen, die gaat geen impact hebben op ons.” Je kunt negatieve invloeden niet vermijden maar je kunt ze wel even snoozen. De Bijbel noemt het de gave van onderscheid maken. God zegent ons met deze gave om een onderscheid te maken in wat ik van invloed laat zijn op mijn leven.

Maar snoozen is helaas niet de ultieme oplossing. We moeten de zegen activeren. De vraag is dan: Wat zijn jouw waarden? Je gedrag laat uiteindelijk altijd zien wat je waarden zijn. Je kan wel zeggen dat je voor dit of dat gaat maar als je gedrag daar niet bij past was het ook geen waarde voor jou. De drie vrienden hun waarde was dat God God blijft en hun getuigenis niet afdoet aan wie God is. Hun gedrag paste dan ook bij deze waarden. God zegent ons niet alleen met de gave van een onderscheid maken maar Hij zegent ons ook met de moed om volgens onze waarden te handelen – de zegen activeren.

Een geactiveerde zegen heeft als gevolg altijd commitment. Dan ontstaat er vrijheid ongeacht de omstandigheden. Want echte vrijheid komt met commitment. Als we opties wegstrepen en ons committeren aan een bepaald iets dan ontstaat er bewegingsruimte om voor dit ene iets te gaan.

We willen allemaal die zegen die komt met vuur. Maar dit moeten we niet missen in het verhaal. Waar de drie vrienden eerst nog niet eens zelf konden lopen omdat ze gebonden waren en erin gegooid moesten worden, komen ze nu zelf naar buiten. Dus het enige wat het vuur verbrandde waren de touwen die hen gebonden hadden toen ze in het vuur werden gegooid.

Het is dus niet altijd vuur uit de hemel, die vurige zegen waar we zo naar verlangen. Maar God gebruikt het. Zelfs al sta ik onder vuur van de crisis kan Hij het gebruiken om het een zegen te laten zijn. Maakt niet uit waar het vuur vandaan komt maar God gaat vlammen!

Vragen

  1. Herken je deze gedachte dat we zegen soms als excuus gebruiken? En ergens hebben we zo onze twijfels over iets maar als God of iemand ons maar zijn zegen geeft dan moet het kunnen. Hoe kan dit ons getuigenis ontkrachten?
  2. Snooze of de gave om onderscheid te maken helpt om te bepalen welke dingen je van invloed laat zijn in je leven. Wat zijn invloeden die jou het meest van energie beroven? Hoe ga je ermee om?
  3. Wat zijn jouw waarden? Hoe worden deze zichtbaar in jouw gedrag?
  4. Echte vrijheid komt met commitment, opties wegstrepen. Wat is iets waar je voor zou willen gaan en welke opties zou je moeten wegstrepen om de nodige bewegingsvrijheid te krijgen?
  5. Wat is iets in je leven dat op dit moment in het vuur van de crisis wordt weggebrand dat je al voor de crisis gebonden hield?