Chainbreakers :: De keten van doelloze vrijheid

11 maart 2018
Ds. Dennis Mohn
Handelingen 16:22-40, Galaten 5:13-14
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

In het geval van dit verhaal was er niet echt een Wake Up, Stand Up, Dress Up. Het was midden in de nacht en ze waren al wakker, actief, aangekleed. En dan lezen we dat ze aan het bidden waren en ze zongen lofliederen voor God. Wat we hier zien is dat onze aanbidding Gods kracht uitnodigt in onze levens!Onze aanbidding is zingen wat we ten diepste verlangen om te willen geloven!

Niet iedere keten is een keten van onbeweeglijkheid. Vaak rennen we door het leven en jagen de vrijheid na omwille van de vrijheid. We hebben constant het volgende nodig dat ons het gevoel geeft dat we vrij zijn. En we merken niet eens dat we eigenlijk gevangen zitten in de keten van doelloze vrijheid. Het steeds opnieuw streven naar je eigen vrijheid kan je nieuwe gevangenis worden.

Je kunt gevangen zitten en niet vrij zijn – dat is best logisch. Als je niet vrij bent dan spoort God je aan om je ketenen achter je te laten en de gevangenis te verlaten. Maar je kunt blijkbaar ook gevangen zitten en tegelijk wel vrij zijn. Paulus en Silas rennen niet opgelucht weg. Ze hebben geen haast.Dit verhaal is niet alleen het verhaal van bevrijding van Paulus en Silas. Maar het is ook een verhaal van bevrijding van de gevangenbewaarder.

Dus niet alleen: “Ik ga gebukt en ben bevrijd. Move out!” Want het zou zomaar kunnen zijn dat we niet de enige zijn die God wil veranderen in het proces. Een gevangene die weet dat hij al vrij is heeft ruimte voor de compassie en liefde van God voor degene, voor datgene, dat ons heeft gebonden. Hij heeft voldoende vertrouwen in de kracht van God om met compassie en liefde voor de ander te kiezen om te blijven.

In Galaten 5:13-14 lezen we dat we geroepen zijn om vrij te zijn. Om elkaar in liefde te dienen. Vrijheid is dus niet omwille van de vrijheid – de keten van doelloze vrijheid – maar omwille van de liefde voor elkaar.En als je niet vrij bent in wat je nu doet en de ander wordt er niet beter van dan ben je daartoe niet geroepen. Dan is dat niet wat God voor ogen heeft voor jouw leven.

Misschien is het voor jou wél: Wake up, Stand up, Dress up, Move out, Move on! Volg dan Gods stem in dat proces! Maar misschien ligt die keten van onbeweeglijkheid al achter jou, en ben je nu terechtgekomen in een oneindig herhalen van deze stappen en zit je nu vast in de keten van doelloze vrijheid. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat God zegt: “Move on betekent voor jouw gevangenis vandaag: Sing out, Hang out, Reach out.”Als God komt met kracht en met aardbevingen gebouwen laat trillen veronderstel dan niet dat het alleen voor jou was – jij bent namelijk al vrij. Dus wacht even en verwacht meer!

Vragen

  1. Het steeds opnieuw streven naar je eigen vrijheid kan je nieuwe gevangenis worden als er in dat verlangen geen hoger doel is dan je eigenbelang. Herken je het gevangen zitten in de keten van doelloze vrijheid?
  2. Paulus ziet mogelijkheden binnen zijn gevangenschap.Wat kan God met en door jouw ketenen doen? Te midden van je gevangenis, zie jij mogelijkheden?
  3. Je kunt gevangen zitten en tegelijk vrij zijn. Wie is degene bij wie,of wat is datgene waarbij, je als vrij mens binnen de gevangenis ook vrijheid kunt brengen? Deel met elkaar.