Ik wil weer zien

12 januari 2020
Ds. Dennis Mohn
Lucas 18:35-43, Openbaring 8:1-4
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Net zoals die blinde man schreeuwen we soms in onze ziel of letterlijk omdat we gehoord willen worden. Hij wilde ook gezien worden. Hij zocht verbinding met Jezus, zorg door Jezus. Maar hier is het dilemma: We willen allemaal gezien worden, maar je mag niet kijken naar wie we werkelijk zijn. We willen gehoord worden maar we gaan niks delen. We willen begrepen worden maar ik ga het je niet uitleggen. We willen ons verbonden weten maar je mag niet dichtbij komen. We willen dat er gezorgd wordt voor ons maar je mag geen mening hebben. En dan stagneert alles want als je een God of iemand wil die voor je zorgt krijg je altijd een God of iemand met een mening. We zijn voorzichtig geworden omdat we elke keer dat we ons in het verleden hebben laten zien, tikjes kregen, mensen blaften ons af.

Hoe komt dat? Dit heeft te maken met een vraag die we ons vaker over anderen stellen: Wat is er mis met hem/haar? Die vraag hebben we vaak voor anderen klaarliggen omdat we precies zo ook naar onszelf kijken. We kraken onszelf af. De manier waarop we naar anderen kijken is meestal hoe we onszelf bekeken voelen. Vervolgens hebben we maniertjes ontwikkeld om te lijken op wat we willen dat anderen zien.

Een gevolg van al dit is dat als geloven en leven vooral maniertjes zijn dan heb je vooral regels nodig om dit geloof en leven te onderhouden. Maar ons doel is niet de regels zo goed mogelijk volgen. Ons verlangen is een hechte, authentieke en intieme relatie met Jezus. Dus als geloven en leven vooral relatie is dan heb je boven alles liefde nodig om het te onderhouden. En Jezus kijkt met liefde. En als je met liefde kijkt dan is de vraag: Wat is er met hem/haar gebeurd? Vervolgens komt compassie naar voren, medelijden, begrip. De juiste vraag doet ons meeleven. Als we vragen wat er mis is met iemand komt altijd een oordeel naar voren. Als we vragen wat er is gebeurd met hen komt altijd de nieuwsgierige en genadige Christus in ons naar voren, die de mens ziet met zijn verhaal, en zich afvraagt: Wat kan ik voor jou doen? Mag ik een helend aandeel hebben in jouw verhaal?

De scene in Openbaring 8:1-4 onderstreept een heel eenvoudige waarheid: Er is één geluid in de hemel dat alle andere geluiden te boven gaat. Het is het geluid van Gods kinderen die bidden. Als jij naar Jezus uitschreeuwt “Heer, heb medelijden met mij” is de hele hemel stil en Jezus zegt: “Wat wil je dat ik voor jou doe?”

De blinde man vroeg: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ Hij wilde niet zien zodat hij weer kon zien en zijn gewone leven kon vervolgen. Hij wilde zien zodat hij Jezus kon zien en achter Hem aan kon gaan in een nieuw leven. We willen de Jezus zien die naar ons kijkt en zich vraagt wat er is gebeurd. Jezus kijkt niet naar de missers maar zo voelen we ons wel bekeken. Jezus kijkt naar jou met compassie. Je bent gezien, gehoord, begrepen, verbonden, verzorgd, want Jezus ziet vol genade wat er met jou is gebeurd.

Vragen

  1. Hoe voel jij je meestal bekeken? Wat denk je hoe mensen over je denken? En wat doet dat met jouw denken over anderen?
  2. Is er iemand in je leven die je vaak hebt bekeken met de vraag: Wat is er mis met hem/haar? Zou je ook deze vraag over deze persoon kunnen beantwoorden: Wat is er met hem/haar gebeurd?
  3. De vraag ‘wat is er mis met hem/haar’ brengt altijd oordeel met zich mee. Misschien is er iemand in je leven waarover je deze vraag veel stelde. Denk dan ook erover na of het passend is om vergeving te vragen.
  4. Hoe voel je je bekeken door Jezus? Heb je het gevoel dat Hij vooral naar de missers kijkt? Bid dan samen: Ik wil weer zien!