Terug naar de Basis

Ds. Ank Verhoeven
12 maart 2023
Deuteronomium 6: 4-9
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De eerste twee verzen van deze tekst worden wel het Shema genoemd; in het jodendom worden deze twee verzen elke ochtend en avond uitgesproken als gebed / geloofsbelijdenis.

Een woordstudie van het Hebreeuws leert ons dat dit houden van God meer is dan een gevoel, meer dan een keuze om van God te houden en te geloven dat Hij boven alles liefde verdient. Het hart (lev in het Hebreeuws) wijst naar je hele gevoel èn heel je denken. Ziel, Nèphesh, ( https://www.youtube.com/watch?v=g_igCcWAMAM&t=117s ) verwijst naar onze hele identiteit: ons wezen, ons lijf, onze keuzes, alles van wat we zijn. En ‘met inzet van al je krachten’ (me-od) betekent met veel / alles van je hart, denken en wezen. Samengevat: hou van God met ALLES!

Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament worden deze woorden als een gebod aan de mens gegeven. Maar waarom? Waarom is het nòdig dat we van God houden met àlles?

God wil graag onze liefde, verlangt ernaar, maar heeft het niet nodig. Wij hebben het nodig. Omdat wij gemaakt zijn voor relatie, is het ònmogelijk om niet lief te hebben. Als we ons hart (ons alles) niet aan God geven, niet op Hem richten, dan zal het zich verbinden aan andere, wereldse, dingen. Die dingen zijn op zich over het algemeen niet slecht, maar je kunt er geen werkelijke wederzijdse relatie mee hebben. Dan geef je en geef je, maar er komt niets wezenlijks terug. Er ontstaat een soort ‘gat’ van binnen wat steeds meer nodig heeft om gevuld te raken, maar dat lukt nooit. Zo raken mensen in de macht van bijvoorbeeld geld, seksualiteit, drugs, social media, succes enzovoorts.

We kunnen dat soort macht niet zomaar verbreken, we kunnen niet ophouden van die dingen te houden als we dat eenmaal zijn gaan doen. Althans, niet zonder ons hart, ons wèzen aan iets anders te verbinden, want we kunnen niet niet-liefhebben. En dus hebben wij het nodig om ons hele wezen aan God te verbinden. Zijn liefde voor ons was er al, is er oneindig, en zal er eeuwig zijn. Het ‘gat’ in ons, zal er dus altijd door gevuld zijn, als wij Zijn liefde ontvangen en wij van Hem houden.

Dus terug naar de basis: De Liefde. Steeds opnieuw jezelf eraan herinneren dat: God de enige is, dat alleen Hij je liefde verdient. Dat je met heel je wezen, met je Alles van Hem wilt houden.

Vragen

  1. Herken je dat ‘gat’ in je leven? Waren er in het verleden of zijn er nu dingen in de wereld die aan je trekken? Die meer van jou willen en waar jij meer van wilt – maar het is nooit genoeg

  2. Wie heeft ervaren dat het helpt om het hart dan op God te richten om het ‘gat’ te vullen? Deel hierover.

  3. Hoe zouden we elkaar kunnen helpen om ons wezen meer en vaker op God te richten?

  4. Wat zou ons dat brengen?

Sluit af met gebed.

Extra: kijk het filmpje over de ziel (Nephesh) af en praat hier eens samen over. Hoe is dit anders dan je over ‘ziel’ dacht en wat betekent dat voor jou?