De wereld volgens Mozes, Jacob, Bileam, Paulus en Jezus

12 mei 2019
Ds. Ed Meenderink
Handelingen 17:26-28
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Pan-en-theïsme; alles is in God.

  • Mozes ziet opeens wat er altijd was: God in een braambos.
  • Jacob ziet God in een droom en in een conflict met een mens.
  • Bileam ziet God in een ezel die hij sloeg en leert een levensles van het dier.
  • Paulus ziet Jezus (die er al die tijd al was, maar die hij vervolgde), gewoon onderweg, terwijl de anderen niets zagen.
  • Jezus verkondigde het evangelie van de Aanwezigheid van het Koninkrijk der hemelen hier in deze wereld en bewees die Waarheid met tekenen en wonderen!

De wereld volgens Mozes, Jacob, Bileam, Paulus en Jezus is een wereld die leeft, bestaat en beweegt “in God”! Een grote ver-wonder-ing en een “Mysterium Tremendum”!

Vragen

  1. Ken je zelf voorbeelden van “huiveringwekkende momenten” in je gewone leven, waarin God voor jou verscheen? (Terwijl Hij er al die al tijd was?)
  2. Heb je wel eens een les geleerd van de dieren?
  3. Heb je God wel eens gezien in een braambos, de natuur?
  4. Heb je wel eens meegemaakt, hoe een ontmoeting of een conflict met een mens, een ontmoeting of gevecht met God werd?
  5. Wat zou Jezus bedoeld hebben met: “Zie, het koninkrijk der hemelen is binnen in u”?