Er was eens een vurige gelovige

12 juli 2020
Ds. Ed Meenderink
2 Timotheüs 4:6-8
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Paulus getuigt dat hij gedurende zijn leven hard heeft moeten knokken om “het” geloof (in Christus) te behouden. Wij kunnen dus “het” geloof verliezen! Niet ons “geloof in God”, maar ons specifieke geloof in: Gods liefde, Gods gerechtigheid en de Goede afloop der dingen. Velen verliezen dit geloof door niet te praten met anderen over God of over hun teleurstellingen in God, hun worstelingen en door hun geloof niet te veranderen. Jobs lijden leed tot een geheel andere visie op God (theologie). Als wij ons geloof niet (laten) veranderen dan lopen wij grote kans het eens te verliezen.

Vragen

  1. Heb je wel eens getwijfeld aan de Bijbel als “Woord van God”, doordat je op moeilijke teksten stuitte? Wat doe je dan?
  2. Herken je bij jezelf dat je soms kunt verflauwen in je geloof door teleurstellingen? Wat kan je dan doen?
  3. Het geloof in “Gods Almacht” is zeer populair, met name in calvinistische en evangelische kringen. Het staat echter nergens in de Bijbel dat God “almachtig” is! Vertalers hebben enkel een naam van God die betekent “de God van de bergen”, vertaald met “de Almachtige”. “Het geloof in Gods almacht maakt meer kapot dan je lief is”. Begrijp je deze uitspraak?
  4. Heb je jezelf ergens herkend in de preek?