REBUILD :: Next-level leven

14 maart 2021
Ds. Dennis Mohn
Openbaring 21:1-22:2, Romeinen 5:3-5
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Gedurende deze serie hebben we het verhaal gevolgd van de Israëlieten die terugkeerden uit de Babylonische ballingschap om de tempel in Jeruzalem weer op te bouwen. Maar in het visioen die Johannes had van Gods toekomst speelt de tempel helemaal geen rol meer. Waar dan al die moeite voor?

De waarheid is simpel en uiterst ingewikkeld. Simpel is dat het nooit om de tempel ging. Ingewikkeld is waar het wel om ging. Het kan nogal frustrerend zijn als we ons ons hele leven voor iets inzetten en aan het einde ging het daar helemaal niet om – de focus op een irrelevant einde. Je kan je je hele leven focussen op die eindstreep. Zo zien we bijvoorbeeld in sommige christelijke kringen een enorme focus op de eindtijd.

Maar hier is waar het herbouwen van de tempel om ging. Het is deze prachtige stad, een beeld van Gods toekomst voor ons, die dus neerdaalt, naar ons toe komt. Dit neerdalen van Jeruzalem is een beeld van iets dat al vanaf de uitstorting van Gods Geest continue aan de gang is. De wederkomst van Jezus is al eeuwen aan de gang, Jezus die de hele tijd aan het terugkomen is doordat het lichaam van Christus steeds meer aanwezig is in deze wereld door een gemeente die in alles God liefheeft, hun naaste en zichzelf. Dat is waar het om gaat.

Met andere woorden: de hemel (Gods toekomst) is misschien niet zozeer een plaats waar we naartoe gaan, maar de hemel is veel meer iets wat steeds meer in ons komt! Het doel was nooit dat jij daar komt door vooral niks verkeerd te doen. Maar het doel was dat het in jou komt door het steeds meer te worden. Gods toekomst is vooral wie je morgen mag zijn.

En wij zijn allemaal ergens in het geloof begonnen met een ontmoeting met deze overweldigende liefde die God is. En we kijken ook hoopvol vooruit naar waar het heen gaat. Maar het is in het midden tussen deze twee momenten waar het leven met God gebeurt, waar we het proces om te worden leven. En dat is uiteindelijk next-level leven. Dit hele visioen van Johannes van Gods toekomst laat ons zien dat het in dit continue neerdalen gebeurt, in het midden.

Vragen

  1. Herken je deze krachtige angst om niets verkeerd te willen doen? Hoe uit zich dat in jouw leven? Wat zijn de momenten dat het je deze angst het meest voelt?
  2. Het leven gebeurt vooral in het midden. Daar groeien we, veranderen we en worden we wie we al zijn (nieuwe schepping). Als je terugkijkt op je levensweg zijn er dan momenten waarin je dit hebt ervaren? Deel met elkaar.
  3. Welke van de next-level puzzelstukjes (geloof, vertrouwen, wilskracht, zelfverzekerdheid, leven) heeft je het meest aangesproken en waarom?