De doop – opnieuw bekeken

14 oktober 2018
Ds. Ed Meenderink
Matteus 28:18-20
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De doop, na de persoonlijke bekering, blijkt een onwrikbaar onderdeel van het christen-zijn te zijn in de Bijbel. In onze kerk wordt de beslissing om zich te laten dopen vrij gelaten, hetgeen wel eens jammer is!

  1. De doop is een zichtbaar getuigenis van ons behoud, de vergeving en het eeuwig leven.
  2. De doop is een zichtbaar teken van mijn verlangen om een Christus-mens te worden.
  3. De doop is mijn bevestigingsmoment waarbij “saving grace” (Wesley) realiteit wordt, zowel op aarde als in de hemel

Vragen

  1. De kwantumfysica geeft ons wetenschappelijke grond voor het effect van “sacramenten”. Handelingen en gesproken woorden (getuigenissen) hebben een effect op de hogere, werkelijke (geestelijke) wereld. Wat zegt dit jou over de doop?
  2. Abraham bouwde altaren telkens wanneer er belangrijke beslissingen werden genomen of wanneer God een belofte deed. Wat zijn de ‘altaren’ in jouw leven?
  3. Abraham ging ook wel eens bewust terug naar zo’n eerder door hem gebouwd altaar. Wat zegt dat voor jou?
  4. Waarom zou je je wel/niet laten dopen?