God genoeg | Vertrouw het

16 juni 2019
Ds. Dennis Mohn
2 Koningen 2:7-14, Jakobus 5:17-18
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Elia is één van drie, naast Enos in Genesis en Jezus, die opgenomen werden in de hemel zonder te sterven. Maar voordat Elia ging vroeg Elisa aan hem: “Laat mij dubbel in uw geest delen.” Vervolgens zegt Elia: “Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.” Het gaat weer over zien. En Elia zegt dat als Elisa het ziet hoe God werkt dan mag hij als het ware delen in zijn geest.

Maar wat is dan precies deze geest van Elia? Uiteindelijk was een uitwerking van die geest dat mensen tot inzicht zouden komen en zich terug zouden keren tot God. Maar deze uitwerking heeft een aanleiding.

In Jakobus lezen we dan dat Elia bekend stond als iemand die vurig bad. In alles wat we over Elia hebben gelezen tijdens deze serie zien we dat Elia altijd actief aan het communiceren was met God. Dus mensen bemoedigen om terug te keren tot God, om Gods grote daden verkondigen, zelf tot inzicht komen, begint allemaal hiermee; met gebed, communiceren met God!

Bidden is gewoon één groot geheim. En het verandert veel! In ieder geval mij. Jezus zegt dat bidden niet alleen een formuletoepassing is. Bidden is geen magie. Bidden is boven alles relatieonderhoud. En ons gebedsleven laat ergens dus zien hoeveel ons deze relatie waard is. Als kinderen van God hebben we de beste, mooiste en adembenemendste relatie die je je kunt voorstellen. In deze relatie valt zoveel te ontdekken! Gebed, dus met Hem praten en naar Hem luisteren, is de eerste en meest onderscheidende manier om onze relatie met God te verdiepen. God is elke keer blij als Zijn kinderen bij Hem komen om met Hem te willen praten.

En dit is dus de geest van Elia. Hij was mens zoals wij en hij was iemand die vurig bad, die een diepe relatie met God had, die regelmatig met Hem communiceerde. En als we dan dieper gaan met God in gebed zal het als uitwerking hebben dat onze relatie met God niet onopgemerkt zal blijven, het koninkrijk van God zal zichtbaar worden.

Dus stap voor stap steeds dieper met God. Alles leidt tot een diepere relatie met Hem die we boven alles in gebed vorm kunnen geven. En daar in de diepte met God zal een verlangen groeien in ons om met de mantel van Elia op de rivier te slaan. Want door God in ons, door de Geest in ons, weten we ‘Ik ben er klaar voor.’ En dan gaan we terug naar waar onze taak ligt om inzicht te winnen en te brengen, naar een wereld die God nog niet of niet meer kent, en we beginnen mensen te bemoedigen met liefde en genade. We gaan hen bemoedigen om op reis te gaan met Jezus. Want er is God genoeg voor iedereen! Vertrouw je het?

Vragen

  1. Hoe zit het met jouw gebedsleven? Als je even de dingen waar je voor bidt zou moeten categoriseren wat zijn dan de onderwerpen die het meest aan de orde komen?
  2. Wat betekent relatieonderhoud voor jou? Hoe doe je dat in jouw relatie met Jezus? Hoe ervaar je die relatie? Wat zou beter kunnen?
  3. Voor wie zou je vurig willen bidden dat die persoon Jezus mag leren kennen? Er is God genoeg voor iedereen. Geloof je dat God ook genoeg is voor deze persoon?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.