(N)ooit goed genoeg?

17 februari 2019
Pastor Ank Verhoeven
Marcus 10:17-22
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De jongeman in dit bijbelverhaal heeft alles onder controle. Hij houdt zich aan alle geboden, hij is rijk, hij heeft (daardoor) macht en aanzien. Maar… toch vraagt hij wat hij verder nog moet doen om het eeuwig leven te beërven; om naar de hemel te mogen, zouden wij misschien zeggen, of beter nog: deel mogen zijn van Zijn Koninkrijk. Volgens aardse standaard is hij meer dan goed genoeg… maar hij voelt dat dat niet klopt. Hij voelt zich er helemaal niet zeker van. Hij voelt zich niet goed genoeg…
In de opdracht die Jezus hem geeft, zegt Hij: “Als jouw gevoel van waarde afhangt van de aardse zaken, van rijkdom, prestaties en goede werken, dan zul je je nooit goed genoeg voelen! Dus laat het los, laat het allemaal los. Vind je identiteit niet in wereldse dingen, maar in MIJ. Dus laat het los, geef het weg … Kom dan terug en Volg mij.”
Met dat Volg mij, roept Jezus hem – en ons- om zijn leerling te worden en weet je, leerlingen leren door te oefenen en dus door fouten te maken. Door te falen! Jezus rekent er dus op dat je fouten zult maken, want alleen door fouten te maken kun je goed worden. En Jezus wil je laten weten dat Hij, voor zover die fouten tussen jou en Hem in kunnen staan, dat goed gemaakt heeft; door het Kruis heeft Hij laten zien dat Hij rekent op je fouten en dat dat nooit een reden mag zijn om niet in zijn aanwezigheid te verkeren. Zijn liefde hangt niet samen met jouw falen of presteren.
Er zijn heel veel redenen waardoor je je “niet goed genoeg” kunt voelen – je kunt het ook ervaren als de angst voor afwijzing. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Het kan te maken hebben met je Godsbeeld en met wat je vroeger over God geleerd hebt. Maar het kan ook komen door hele andere ervaringen uit je leven; ook dan zou ik je willen uitnodigen of dit toch ook effect heeft op je relatie met God. Ook al heeft niemand het je ooit gezegd, het kan ervoor gezorgd hebben dat er ook angst is voor afwijzing door God. Als angst voor afwijzing deel is van je leven, dan is de kans groot dat dat zo is. Immers, als je je echt een geliefd kind van God weet EN ervaart, dan is de afwijzing van de wereld minder impactvol, minder iets om bang voor te zijn. Zoiets als “Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn.”
Ook als je momenten in je leven kent waarin je dat ten volle ervaart, kan het zijn dat soms toch dat oude programmaatje weer opduikt en dat het tijd is om het weer buiten werking te stellen. Hoe je dat doet? Ik weet niet of er pasklare antwoorden zijn. Ik weet niet of het alleen maar pastoraal of ook psychologisch is. Ik weet wel dat dichtbij Jezus komen, door gebed, in stille tijd, en er samen over praten, je verhaal delen, elkaar bemoedigen enzovoorts, dat dat helpt.
Liefde is niet iets wat je doet – door Christus in ons, is het wat je bent. Groeien in Liefde 3D is dan ook niet nieuwe dingen vergaren en toevoegen, maar het opruimen, loslaten, wegwerken en offeren van al die dingen die maken dat we de liefde die we zijn, niet ten volle ervaren en kunnen delen. Dus Jezus nodigt je uit, om alles waarmee je je waarde in de wereld wilde bewijzen – je ambitie, je rijkdom, je perfectionisme, prestaties, je goede daden… stop met daarin je waarde vinden. Laat die lat maar naar beneden vallen; dat is niet makkelijk … daarom heet het ook een offer… maar laat het los. En dan zegt Jezus: Kom dan terug en Volg mij!

Vragen

  1. Deel met elkaar hoe jij in je leven angst voor afwijzing hebt ervaren – of nog ervaart – en of je denkt dat dit ook iets doet met je relatie met God.
  2. Bevraag elkaar en probeer iets te ontdekken wat jij los kunt laten, wat jij kunt offeren, zelfs al weet je nog niet hoe, om Jezus meer te kunnen volgen. Het geeft niet als het vandaag niet duidelijk wordt.
  3. Bid samen, dat de angst voor afwijzing minder mag worden, mag verdwijnen, en dat het liefdesverbond van God opnieuw voelbaar mag worden in je leven. Dat je mag ontdekken wat nodig is om verder te groeien in Liefde 3D.
  4. Wat heeft je van deze avond het meest geholpen of geïnspireerd voor jouw weg met Jezus, voor jouw groei in Liefde 3D.