Jezus de Uitsmijter

17 mei 2020
Ds. Ed Meenderink
Mattheüs 22:8-14
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Het laatste gedeelte van deze gelijkenis lijkt wel al het goede nieuws van het eerste gedeelte om te keren!? Waar Jezus eerst ons het heuglijke nieuws vertelt dat alle mensen, goede en slechte, op het feest bij God mogen komen zonder toelatingseisen, slaat hij daarna helemaal om en smijt iemand die niet aan de eisen voldoet eruit in de buitenste duisternis. Deze laatste woorden hebben bij miljoenen serieuze gelovigen doodsangst gezaaid en hebben de Kerk haar macht en geld gegeven.

Dit laatste gedeelte is een duidelijk geval van kerk redactie. Jezus, in Zijn ware woorden herkennen wij in het eerste gedeelte. De Kerk met haar exclusieve angst-voedende eisen herkennen wij in het laatste.

Vragen

  1. Wat was jouw eerste indruk van deze gelijkenis?
  2. Heb je er moeite mee te overwegen dat niet alle woorden in de bijbel “authentieke Jezus-woorden” zijn, maar aanvullingen van de latere Kerk?
  3. Hoe weet je dan welke woorden authentiek van Jezus zijn en welke redactie van de latere Kerk?
  4. Als Jezus in een zinloze discussie over “waarheid” (Wat is nu waarheid? Die zegt dit, en die zegt dat!?), zegt dat je “de waarheid zult herkennen en dat zij een vrijmakend effect op je heeft”, wat bedoelt Hij dan? Hoe zie je dit praktisch?