Kleine beginnetjes worden grote dingetjes

18 augustus 2019
Ds. Ed Meenderink
Matteüs 13:31-33 en 16:6, 12
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Jezus gebruikt het voorbeeld van zuurdesem om aan te tonen hoe hele kleine beginnetjes, waar wij geen aandacht aan schenken en denken dat ze niets betekenen, onverwachte grote gevolgen kunnen hebben. Dit betreft dan de goede en de kwade dingen in ons leven. Des te meer reden om al onze dingetjes, elk beslissinkje, hoe klein ook in onze ogen, samen met God te nemen.

Vragen

  1. Ken je voorbeelden uit je leven of dat van anderen waar hele kleine beginnetjes grote gevolgen kregen?
  2. De Bijbel waarschuwt ons om aandacht te besteden aan wat wij (be-)denken en uitspreken, want de scheppingskracht waarmee wij ons leven vormen begint in onze geest. Begrijp je dat? Ken je dat?
  3. In de preek wordt voorgesteld om elke dag samen met God bewust te beginnen en Hem zo te betrekken in al onze contacten, gedachten en gebeurtenissen. Dit omdat wij niet kunnen overzien wat de gevolgen zullen zijn. Bespreek met elkaar hoe je daar gestalte aan kunt geven.
  4. In de preek wordt verwezen naar het (beroemde) boek van Hans Rosling genaamd Feitenkennis, waarin hij op wetenschappelijke wijze aantoont dat de mensheid er de laatste tijd op alle fronten op vooruit gaat, en niet achteruit, zoals vooral evangelische christenen willen geloven. Hij geeft ook een verklaring voor het feit dat juist veel mensen het omgekeerde denken door te wijzen op de invloed van de media voor wie alleen slecht nieuws belangrijk is. Wat vind je zelf?