Wie gaat er winnen?

18 oktober 2020
Ds. Ed Meenderink
Mattheus 5:1-9 (vers 5)
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Als wij naar de ontwikkeling van het leven op aarde kijken, dan zou je denken dat de sterken, de machtigen en geweldigen het zouden winnen in de overlevingsrace. Maar vaak zien wij het onverwachte omgekeerde. De kleine zwakke zoogdieren wonnen het van de sterke grote dinosaurussen en de zwakkere cro-magnonmens won het van de sterkere neanderthaler. Uiteindelijk won de nieuwe mens van de Liefde en gerechtigheid het van het geweld van het Romeinse Rijk. Het lam won van de Leeuw. Jezus zegt en belooft dat de zachtmoedigen, de vredestichters, de liefdevollen, de rechtvaardigen en allen die zo willen zijn en daarnaar hongeren, uiteindelijk de Race zullen winnen van de machtigen, de geweldenaren, de bedriegers,deleugenaars en de onrechtvaardigen. In deze tijd van onderdrukking, onzekerheid en afstand, zullen wij uiteindelijk ook overwinnen door het geheimenis van SAMEN en Jezus, onze Held, de eerstgeborene van een Nieuw mensenras. Wij, die de Liefde zoeken, gerechtigheid verlangen en vrede zullen de Aarde beërven, ook al maken wij dat misschien niet allemaal mee.

Vragen

  1. Heb je soms zelf ook het gevoel dat onrecht, macht , zelfzucht, ego, gemeenheid en geweld “beloond’ worden in deze wereld? Wat doe je daarmee?
  2. Deze wereld en haar god dagen ons uit om terug te vechten, terug te slaan, mee te doen met oorlog, leugen en geweld. Wat is Jezus’ antwoord? Waar geloof je in?
  3. Gandhi, die geloofde in de Bergrede van Jezus, heeft bewezen dat deze woorden werken. Hij won een oorlog door geweldloosheid, vergeving en liefde, terwijl iedereen hem voor gek verklaarde. Hoe kan dit geloof jou helpen in jouw “kleine oorlogen” en het onrecht wat jij tegen komt?
  4. Hoe zouden wij, nu, terwijl we niet SAMEN kunnen komen en ook in een 1,5 m samenleving wonen, creatief het door de Kwantumfysica bewezen mysterie van de verbondenheid, de kwantumverstrengeling, waar geen lichtjaren tussen kunnen komen, kunnen gaan ontdekken? Wij kunnen dus, terwijl wij op afstand zijn van elkaar, toch wonderlijk samen zijn. Hoe?