THE7 :: 7 is volbracht in het midden

19 april 2019
Ds. Dennis Mohn
Johannes 19:14-30, Matteüs 6:33
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Het is volbracht! Wat een uitspraak! Ooit afgevraagd wat er eigenlijk volbracht is? Hiervoor moeten we even kijken naar de vertaling van het woord ‘volbracht’. Wat in het Nederlands een zin is, is in het Grieks één woord – tetelestai. En dat woord betekent ‘te voleindigen, te vervullen’.

Jezus kwam om de wet te vervullen. Hij wilde mensen terugbrengen naar de oorspronkelijke betekenis. Jezus sprak dus niet tegen de wet maar tegen het misbruik ervan. Vervolgens zien we een hele Bergrede die opnieuw uitlegt hoe de wet een andere manier van zijn benadert. De hoofdboodschap in alles is het koninkrijk van God en hoe daarin te leven.

Maar dit koninkrijk van God eerst zoeken lijkt nogal een lastige uitdaging voor ons. We leven in een tijd waar onze, soms manische, behoefte aan controle helemaal uitslaat in twee kampen – links en rechts. je naar de politiek kijkt dan lijkt het dat allebei, links en rechts, handelen vanuit een bepaalde angst. Rechts is vooral bang voor wat er buiten gebeurt en binnen wil komen. En links is vooral bang voor wat binnen gebeurt en naar buiten probeert te komen. Allebei zijn ze ergens bang om controle te verliezen over een bepaalde situatie.

En dan komt Jezus en zegt: Zoek liever eerst het koninkrijk van God. Maar wat was de consequentie van Zijn verkondiging? Er waren twee partijen in de tijd van Jezus die allebei bang waren dat ze de controle kwijt zouden raken. De Joden over hun manier van geloven en hun regels. En de Romeinen over de bezette bevolking. Die onrust konden ze allebei niet hebben. Deze verstorende factor moest weg. Vervolgens werd Jezus als het ware slachtoffer was van zowel extreem-links als extreem-rechts. Jezus stond in het midden en werd als het ware van twee kanten afgeschoten.

In de extremen is geen bewegingsruimte. Het staat vast in agenda’s en geformuleerde meningen waar je het of eens mee bent of niet. En zo niet dan hoor je blijkbaar bij de andere kant. Maar in het midden, in het spanningsveld, daar leeft het. Dat is waar het lichaam van Christus beweegt. Dat is waar Jezus beweegt. Het lichaam van Christus beweegt in het midden. Daar leeft de kerk en het koninkrijk van God. Daar moet je het eerst zoeken en niet in datgene wat het juist probeerde te voorkomen – de extremen van links en rechts.

Vanuit een links en rechts denken was de kruising een groot succes. Ze hadden weer alles onder controle. En toch zegt Jezus: Het is me gelukt. Het is vervuld/volbracht. Want het koninkrijk is nu in jou! Laat controle daar dus los en geef jezelf over aan datgene wat in jou wil groeien en bloeien. Want daar leeft het. Vertrouw erop dat Jezus het heeft volbracht. Dus 7 is volbracht in het midden.

Vragen

  1. Allebei, zowel links als rechts denken, hebben blinde vlekken die niet in lijn zijn met het koninkrijk van God. Welke zijn dat volgens jou?
  2. Hoe ervaar je misschien het spanningsveld in je dagelijks leven omdat je je deel weet van het lichaam van Christus?
  3. Wat betekent het voor jou om volledig te geloven dat het is volbracht? Waar twijfel je aan? En welke invloed heeft het op je leven?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.