NIEUWE ERVARINGEN :: Vluchten met Jezus

20 juni 2021
Ds. Dennis Mohn
Handelingen 8:1-25
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De nieuwe christelijke beweging werd steeds vervelender voor de religieuze leiders. De irritatie en boosheid groeide. Ze dachten dat ze het de kop hadden ingedrukt toen ze Jezus lieten kruisigen maar toen kwam het pas op gang. Het leidde vervolgens tot de steniging van Stefanus en vervolging van de nieuwe kerk in Jeruzalem.

Het logische gevolg is dat de nieuwe gelovigen gingen vluchten want vluchten is deze primaire reactie. Vluchten hou je niet tegen. We vluchten om ons te beschermen voor iets of iemand die ons kwaad wil. Tegelijkertijd vluchten velen ook voor zichzelf. Soms veranderen we van baan, van partner, van kerk of verhuizen naar een andere plaats omdat we op zoek zijn naar iets nieuws. We vluchten op zoek naar die nieuwe ervaring. Maar zodra de aanvankelijke opwinding afneemt realiseren we ons dat er in een diepere laag heel weinig is veranderd: we zijn nog steeds dezelfde mensen.

In dit verhaal zien we dat waar ze ook heen vluchtten namen ze de boodschap van de messias overal mee naartoe. Het was dus vervolging die gelovigen uit hun huizen in Jeruzalem dreef. En met hen mee ging ook de boodschap van Jezus. Soms moet het eerst heel ongezellig en oncomfortabel worden voordat we in beweging komen. En we willen het zeker niet meemaken, maar ongemak zou zomaar het beste kunnen zijn wat ons overkomt omdat God door ons ongemak iets groots wil doen. In plaats van de beweging van Gods aangebroken koninkrijk in de wereld tegen te houden dienden tegenstand en vervolging juist als een katalysator, een aanjager, voor de verspreiding van Gods koninkrijk. Ze namen Jezus mee!

Als we heel eerlijk zijn dan is de realiteit vaak dat we alles laten staan en liggen. We waren gevlucht naar waar we verlossing hadden verwacht. Alleen waren we vergeten de verlosser mee te nemen.

De nieuwe ervaring voor de vroege gemeente was dat ze op hun vlucht de boodschap van de messias meenamen. En jouw nieuwe ervaring kan dus zijn: de volgende keer dat je vlucht neem dan Jezus mee, neem die Jezus mee die zegt dat Hij de weg is, en de waarheid, en het leven. En waar je dan ook komt zie hoe God ook daar iets goeds gaat doen.

Vragen

  1. Vaak vluchten we op zoek naar nieuwe ervaringen. Wat neem jij mee als je vlucht? Welke principes, waarden, overtuigingen wil je op je vlucht van invloed laten zijn?
  2. Vaak vluchten we en ontdekken dat we onszelf proberen te vergeten maar we nemen onszelf altijd weer mee. Wat is deze karaktertrek van jezelf die je soms probeert te ontvluchten
  3. Ongemak brengt ons vaak in beweging. Herken je dit? Deel met elkaar persoonlijke voorbeelden.
  4. Allemaal hebben we last van de verleiding van maniertjes. We gooien geld in de hemelautomaat en verwachten gewenste uitkomsten. Herken je deze verleiding in je eigen leven. Deel met elkaar.