God doet het licht aan!

20 december 2020
Ds. Ed Meenderink
Johannes 1:1-14
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Christus overwint de eeuwenoude kosmische strijd tussen “licht en duisternis” door gewoon “het Licht-van-God” te laten zijn! Datzelfde Licht “schijnt in IEDER mens”, zegt Johannes. Paulus legt uit in 1 Korinthe 5 dat wij geroepen zijn om dat reeds aanwezig Licht–van-God in IEDER mens aan te wakkeren en te tonen. Dat Licht-van-God(Christuslicht) verbindt de mens en die visie op elke mens kan wonderen doen. Jezus daagt ons allen uit om “ons eigen Licht-van-God” te laten schijnen. Het ongeloof daar in: dood, schuld, zelfafwijzing, veroordeling en religieuze schaamte (“Heer, geef mij eerst meer licht…”) hindert die volle doorstroom van het Licht.

Vragen

  1. Mediteer eens samen op de tekst uit Johannes 1:9. Sluit je ogen, herhaal de tekst enige malen, adem hem in en weer uit en laat de woorden op je inwerken. Deel daarna je reacties met elkaar.
  2. Met name de calvinistische leer (en daarmee dus ook de evangelische) trekt een grote scheidingsstreep tussen de Christen en de niet-christen. (In veel gemeentes wordt de leden geleerd om afstand te nemen van “ongelovigen”…) Wat is het gevolg voor je visie op “ieder mens”? En wat is het gevolg op je visie op “ieder mens” als je gelooft in Johannes 1:9?
  3. Hoe kan de erfenis uit Genesis 3, de zogenaamde Zondeval, die een bewustzijnsverandering in verband met de visie op zichzelf creëerde in de eerste mens, (schuld, schaamte, zelf-veroordeling en afwijzing) het Licht-van-Christus in jou hinderen? Wat moeten / mogen wij daarmee?
  4. Hoe kan het Licht van Christus in ons ook de duisternis in de wereld vandaag verslaan? Wat is de plaats van ons collectieve gebed en het “scheppend spreken namens God” daar een invloed op hebben?
BEKIJK DIENST