REBUILD :: Next-level wilskracht

21 februari 2021
Ds. Dennis Mohn
Ezra 5:7-17; Hebreeën 12:1-3
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

In Ezra 5 zien we dat de Israëlieten na 16 jaar de bouw van de tempel weer hervatten. Vervolgens zien we ook dat de omliggende provincies meteen vragen hadden over wat er gebeurde. In een briefwisseling tussen de gouverneurs van deze provincies en koning Darius wordt duidelijk wat de Israëlieten bezielde.

In de brief wordt duidelijk dat ze zorgvuldig zijn, gefocust zijn en gaan ervoor. Ze zijn als het ware heel zelfverzekerd van hun klus! Er is opeens doorzettingsvermogen. Er is vastberadenheid. Het werk vordert gestaag. Deze nieuwe eigenschap is een resultaat van het werk van de profeten die hun verzekerden van Gods aanwezigheid. Het nieuwe next-level vertrouwen resulteerde dus in een onvoorstelbare wilskracht om de klus te klaren. Dus de vraag is hoe ontwikkelen we een next-level wilskracht die bestand is tegen het gevoel dat het nooit beter wordt, nooit klaar is, nooit op lijkt te houden.

· Next-level wilskracht ontstaat als we onze passie ontdekken, erin investeren en deze verdiepen.

· Next-level wilskracht ontstaat er als we een doel hebben om voor te gaan dat groter is dan wijzelf. Een doel waar we Jezus voor nodig hebben. En het is helemaal oké om te grote doelen te hebben, deze dan niet te bereiken en vervolgens tot de ontdekking te komen dat je wel verder bent gekomen dan je in eerste instantie had verwacht.

· Next-level wilskracht ontstaat als we hoop het leidende verhaal laten zijn in ons leven.

Maar nu komt het beste als het gaat om een next-level wilskracht. De Israëlieten geloofden dat ze niet iets opnieuw aan het doen waren, helemaal alleen op dat ene moment. Ze zagen zichzelf niet als een club mensen die toevallig hetzelfde moment innamen om iets te doen voor het geloof. Maar ze zagen zichzelf als een club mensen die hetzelfde geloof innamen dat zich met momentum door de geschiedenis beweegt. Dus je bouwt niet alleen weer iets op in je eentje, in dit moment, in deze tijd, met het weinige geloof wat over is. Maar je bouwt op en met al het geloof van degenen die je voor zijn gegaan. Je voelt je dan misschien alleen op dit moment maar je bent niet alleen in de geschiedenis.

Je kan dus bouwen op het gevoel dat het nooit ophoudt en de crisis nooit voorbij zal gaan of je kan bouwen op het krachtige geloof van alle verhalen van degene die je voor zijn gegaan. Een next-level wilskracht is dan ook niet wat je alleen kan opbrengen in het moment maar wat de geschiedenis van het geloof jou geeft. En een next-level wilskracht komt dan ook niet van hoe krachtpatserig jij naar de toekomst kijkt, maar hoe je de kracht benut van alles wat achter je ligt.

We creëren dus ons momentum niet in de toekomst alsof we het allemaal opnieuw moeten doen. Nee, we voegen ons toe aan de beweging van het geloof van velen door de geschiedenis heen. Next-level wilskracht is je gaandeweg laten aansporen vanuit het geloof van alle tijden. Je begint dus nooit opnieuw maar bouwt zorgvuldig en gestaag verder.

Vragen

  1. Wat is je passie? Wat vind je het belangrijkst? En hoe ontwikkel en verdiep je deze passie in je leven?
  2. Wat zijn je doelen? Heb je doelen? Wat is een doel in je leven groter dan jezelf waar je proactief aan werkt?
  3. Om verder te kunnen gaan hebben we hoop als leidend verhaal nodig in ons leven? Wat is je hoop?
  4. Hoe wordt je geloof gevoed en bemoedigd door een verhaal van iemand die ons is voorgegaan?