Waar is uw kameel?

21 juni 2020
Ds. Ed Meenderink
Marcus 10:17-27
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Het gaat Jezus hier niet om rijkdom, maar het gaat hem om dat ene waar Hij het steeds over heeft. Dat “ene” wat wij nu net missen, terwijl we alles menen te hebben: het bewustzijn van de natuurlijke afhankelijkheid met en verbondenheid met de Bron-van-Alles, met God, de Vader, met onze valse “rijkdom”, onze illusionaire “zekerheden” missen wij steeds het doel. Het glipt gewoon tussen onze vingers weg. In het Paradijs waren wij en kozen ervoor de natuurlijke Hand van God los te laten. Het gevolg is de wereld waar we nu in (over)leven. De kameel kan wel door het “oog van de naald” (een klein stadspoortje), maar dan moet hij zich klein maken en zijn ballast afleggen.

Vragen

  1. Herken je bij jezelf dingen waar je in je leven je basiszekerheden vandaan haalt en onbewust je vertrouwen op stelt? Wel eens over nagedacht hoe bedrieglijk dat is?
  2. Waarom zijn de bekende termen “overgave” en “loslaten” eigenlijk totaal verkeerde termen?
  3. Ook mensen kunnen onze basiszekerheid zijn of worden waarop wij vertrouwen. Maar mensen kunnen uit ons leven op allerlei wijzen verdwijnen… Het je dit wel eens meegemaakt?
  4. Het “Veld”(Akashaveld, kwantumveld, morfogenetisch veld, etc.) zorgt voor de soorten op Aarde en is de verklaring voor de evolutionaire processen waardoor elke soort de best mogelijk levensomstandigheden krijgt. Jezus zegt ook: “Kijk naar de dieren, hoe God voor ze zorgt!”. Wat is het probleem van de mens? Wat is dat “ene” wat ons allemaal nekt?