Meer dan een overwinnaar

22 september 2019
Ds. Dennis Mohn
Romeinen 8
Print Friendly, PDF & Email

Vanwege technische complicaties op zondag 22 september 2019 hebben we helaas geen opname kunnen maken van de dienst. Onze welgemeende excuses daarvoor! Hieronder vindt u wel een uitgebreidere samenvatting voor gebruik in de ThuisVerder kringen.

Samenvatting

In Romeinen 8 omschrijft de apostel Paulus het leven door de Geest. Paulus spreekt erover hoe de Geest ons het vermogen geeft om perspectief te mogen hebben voorbij een eeuwige dood. Het is Gods Geest die in Jezus leeft die en ons leven brengt. Het is een bepaalde interactie tussen de twee, Geest en Jezus, die belangrijk is.

Paulus schrijft ook over het lijden en dat de Geest ons helpt om de Vader aan te roepen. De Geest helpt ons woorden te geven aan wat onbeschrijfelijk is. En dan volgt één van de meest troostende beloftes in de hele Bijbel (Romeinen 8:31-39). Paulus reageert op deze grote angst die ons kan overkomen in tijden van tegenslag, die angst die denkt dat Jezus ons heeft verlaten of opgegeven.

De vraag in verband met deze belofte is: Wat is eigenlijk een ‘meer dan overwinnaar’? Wat een winnaar is weten we. Je was beter dan de rest, de eerste. Je hebt een prijs gewonnen. Hier heb je zo naar verlangt en zo voor gestreden en nu is het gelukt. Een winnaar kreeg wat hij/zij wilde. En hoe zit het dan met degene die dat niet lukte? Zij zijn de verliezers. Je bent verloren wat je graag wilde, waar je hart lag, waar je voor ging, wat je dierbaar is.

En net zoals in een wedstrijd denken we dan misschien: “Deze keer heb ik verloren, maar de volgende keer ga ik winnen. Die overwinning was eigenlijk voor mij. Volgende keer zal ik het terugkrijgen. Volgende keer ga ik winnen.” Maar hier is het dilemma: Velen van ons zijn dingen verloren in hun leven, maar je krijgt helaas geen volgende keer. Vaak brengen we veel tijd ermee door om terug te krijgen wat we zijn verloren maar dat kan vaak gewoon niet meer.

Allemaal kennen we op de één of andere manier verlies. Zo zeggen we bijvoorbeeld: “Hij/zij heeft de strijd tegen de kanker verloren.” Het leven verloren, een dierbare verloren. Sommigen kunnen ook terugkijken op hun leven en moeten concluderen dat het niet allemaal was zoals het hoorde te zijn. Misschien ben je opgegroeid in verschrikkelijke, pijnlijke of zelfs gewelddadige omstandigheden – je jeugd verloren. Of heb je fouten gemaakt in je verleden waarvan je vandaag weet dat je het destijds anders had moeten doen – je onschuld verloren. Of had je graag iets voor elkaar willen hebben op een bepaald moment in je leven – je kans verloren. We zijn het leven in het verleden verloren dat we eigenlijk hadden moeten of willen hebben. Allemaal voelen we ons denk ik ergens een verliezer in dit leven. En het is ook nog een verlies dat vaak geen volgende keer kent.

Terwijl het dilemma is dat we veel van onze verliezen niet terug kunnen krijgen blijven velen het toch proberen. De één wat duidelijker dan de ander. En op een gegeven moment nekt het de één iets meer dan de ander. Er ontstaat dan iets heel raars: Ergens wordt ons verlies onze tegenstander omdat we er niet tegen kunnen. Om maar één symptoom te noemen: Je wordt boos op iets of iemand dat of die je juist bent kwijtgeraakt. Ons verlies wordt dan dus onze tegenstander en die tegenstander moeten we zien te verslaan. En dan blijf je knokken tegen een tegenstander die niet te verslaan is omdat je in het heden vecht tegen iets dat in het verleden ligt.

Velen zijn iets verloren. En wat je dan soms ziet is dat anderen eromheen eigenlijk niet zo goed weten wat ze ermee moeten. En dan raken we juist degene die verlies kent kwijt. Maar wat je ook soms ziet is dat degene die iets is verloren ook niet zo goed weet wat hij/zij met zichzelf aan moet. Vervolgens raak je jezelf kwijt. Misschien stel je je dan dezelfde vraag die Paulus stelt: Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?

Maar hopelijk lezen we deze belangrijke vraag wel goed. Paulus bedoelt namelijk niet onze liefde voor Jezus. Maar hij heeft het over de liefde van Jezus voor jou! Dus de vraag is: Is er ook maar iets in deze wereld, in dit leven, dat Jezus ervan kan weerhouden om van ons te houden? Het valt niet te ontkennen dat tegenstand, ellende, waardeloze herinneringen macht hebben om scheiding teweeg te brengen en te verwonden. Ze kunnen ons inderdaad scheiden van vreugde, van hoop, van perspectief, van bijna alle dingen die het leven attractief maken. Maar ze kunnen niet onze ziel raken. We ervaren het wel zo, dat we diep in onze ziel zijn geraakt, en toch is er blijkbaar iets wat ze niet kunnen roven: De liefde van Jezus is ingebakken in wie wij zijn. Dat kan ons niemand nemen.

Dat is ook wat Jezus moest horen van Zijn Vader. In Lucas 3 en 4 zien we dat Jezus vervuld werd met de Geest. Jezus werd ook door de Geest naar de woestijn geleid. En Jezus keerde terug in de kracht van de Geest! En deze kracht is een kracht die blijkbaar sterker is dan elke tegenstander. Het is een kracht die sterker is dan vergane tijd. Dus alle tegenstand, elk verlies, welke woestijn ook, heeft geen macht over de liefde van Jezus voor ons. Dus je kan knokken en twee mogelijke uitkomsten verwachten, verliezen of winnen, of je kan iets anders doen. En het is de Geest die ons helpt dat te doen. En vaak gebeurt het in de woestijn. Hier is wat je ook kunt doen…

Paulus zegt niet dat we overwinning zullen behalen over onze verliezen. Maar hij zegt dat we meer dan overwinnaars zullen zijn. Hij zegt niet dat we net zullen winnen. Er is iets dat meer is dan alleen overwinning. Iets dat veel meer in lijn is met deze zegevierende kracht van Jezus in ons.

Dus wat is een ‘meer dan overwinnaar’? Een ‘meer dan overwinnaar’ maakt van zijn verliezen zijn bondgenoten, en niet zijn tegenstander. Meer dan overwinnaars zijn degenen die de context van het gevecht veranderen. Je bent meer dan een overwinnaar als het niet meer gaat over verliezen en winnen, niet over moeten terugkrijgen en willen hebben. Maar je bent meer dan een overwinnaar als je je verliezen kan omarmen, aanvaarden als deel van jezelf van wie je nu bent.

Dus de pijn die we hebben veroverd en aanvaard als deel van onszelf maken we nu tot onze kracht in het heden en het materiaal waarmee we een andere toekomst bouwen. Het leed dat we hebben veroverd in het heden maken we nu tot onze vreugde. De droogte die we hebben veroverd maken we tot ons feestmaal. Onze naaktheid en kwetsbaarheid wordt onze zegen. Het zwaard wordt vrede. En door deze tegenstanden te veroveren en om te zetten worden we sterker en staan we steviger geworteld voor elk gevecht dat onze kant op komt. Want als de wereld en het leven met al zijn gebrokenheid je greep op Jezus los hebben gemaakt dan heeft de gebrokenheid gewonnen maar als het leven met al zijn gebrokenheid je geholpen hebben, je bondgenoten werden, om Jezus liefde nog dieper te ervaren dan heeft niemand verloren!

En misschien denk je nu: “Maar wacht even! De duivel was niet de bondgenoot van Jezus.” Ergens misschien wel maar hij had het niet door. Jezus heeft hem op dat moment in de woestijn niet verslagen. Maar het moment heeft Jezus geholpen om dieper geworteld te zijn in Zijn Vader. En zelfs toen Jezus aan het kruis stierf dacht de duivel dat hij had gewonnen. Maar Jezus zei met Zijn opstanding: “Je dacht dat ik verloren had maar ik heb verzoend. Ik heb bondgenoten gemaakt.”

Paulus schrijft dus: Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Jezus aan het kruis was het ultieme teken van een God voor ons. Wie kan dan tegen ons zijn? Er zijn geen tegenstanders meer, geen tegenstand. En wat Paulus zegt in Romeinen 8 over het leven door de Geest is dat het de Geest is die ons helpt om bondgenoten te maken van onze verliezen. Deze geweldige liefde van Jezus, waar niets en niemand ons van kan scheiden, zal onze verliezen gebruiken in ons leven die met scheiding van die liefde dreigen, om nog dichter bij ons te komen in al haar diepte en kostbaarheid.

En als je meer dan een overwinnaar bent dan kun je terugkijken op de moeilijkste momenten van je leven en van sommigen zeggen dat het ook je beste momenten waren want ze gaven je vervolgens als bondgenoten kracht voor een andere toekomst. Jezus kan je ook niet geven wat je bent verloren. Maar Jezus kan je er iets anders voor teruggeven: Het vermogen om bondgenoten te maken van je verlies door Zijn Geest van liefde. En dan ben je geen loser maar meer dan een overwinnaar.

Vragen

  1. Iedereen kent verlies. Welk verlies ken jij in je leven? Deel met elkaar.
  2. Herken je momenten in je leven waar je verlies je tegenstander werd die je probeerde te verslaan? Wat waren de consequenties ervan?
  3. Bespreek met elkaar wat het zou betekenen om een bondgenoot te maken van jouw verlies. Wat zou je dan anders doen? Hoe zou je er dan anders tegen aankijken? En hoe kan het je kracht geven voor de toekomst?