De voetwassing

Ds. Ank Verhoeven
23 april 2023
Johannes 13:1-15
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

We lazen het verhaal van de Voetwassing, waarin Jezus als een dienaar, een slaaf, de voeten van Zijn leerlingen wast. We hebben vaak geleerd dat dit verhaal vooral gaat over dienstbaarheid; over hoe Jezus ons wil dienen en over hoe wij zijn voorbeeld moeten volgen door anderen te dienen. Natuurlijk is dat waar, maar er is een diepere laag in dit verhaal, het gaat verder dan dienstbaarheid.

Als Jezus de voeten van Petrus wil wassen, wil Petrus dat eerst niet. Hij kan niet verdragen dat Jezus hem als een slaaf zou dienen. Dan zegt Jezus dat dat wel nodig is, dat Petrus anders niet bij Hem kan horen. En dan slaat Petrus om, dan moet alles gewassen worden. En dan reageert Jezus met woorden die die diepere laag bekend maken:

Wie gebaad heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein …  En dan staat er:

Maar niet allemaal!’ Hij wist namelijk wie Hem uit zou leveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren.

Door die laatste zin, die natuurlijk over Judas voornemen tot verraad gaat, weten we, dat het woord rein hier niet alleen maar gaat over vies worden, maar over ‘slechte dingen doen’. Daardoor weten we ook dat de zin ‘wie gebaad heeft’ niet alleen gaat over lekker gedoucht zijn, maar ook over de doop. Die heeft helemaal schoongewassen. Ze zijn allemaal rein. Door bewust te kiezen voor iets slechts en dat vol te houden (zoals Judas), kun je weer onrein worden. Maar als je gewoon Jezus volgt, maar fouten maakt, dan krijg je wel vieze voeten, maar je bent nog steeds gewoon rein. En die voeten, die wast Jezus steeds opnieuw.

Daar waar je misschien ooit geleerd hebt, dat het heel erg is als we falen in het dienen van de liefde, leert Jezus ons hier, dat dat eigenlijk de verwachting is. Dat Hij heel goed weet, dat in deze gebroken wereld de dingen soms misgaan, zelfs al doen we ons best, zelfs al volgen we Hem. Dan worden onze voeten vies. Als de dingen niet gaan volgens de liefde, zijn we niet meteen onrein (zondig of wat dan ook), maar mogen we onze vieze voeten aan Hem geven en is de vergeving daar. De vergeving die ons reine mensen maakte, zet door in deze beweging. Steeds opnieuw.

En de opdracht van Jezus volgen, gaat dus ook niet alleen over dienstbaarheid, maar over het net zo vergeven van anderen.

Vragen

  1. Hoe zie je dat vieze voeten krijgen in jouw leven? Wat kun je doen om, wanneer nodig, je voeten aan Jezus te geven?
  2. Kun je Zijn vergeving werkelijk ontvangen? Hoe wel/niet?
  3. Zijn er nog mensen in jouw omgeving aan wie jij vergeving te vragen hebt? Hoe kun je elkaar daarbij helpen?
  4. Zijn er nog mensen in jouw omgeving die jij nog te vergeven hebt? Hoe kun je elkaar daarbij helpen?