THE7 :: 7 is als je 12 kent

24 februari 2019
Ds. Dennis Mohn
Efeze 5:25-32; Openbaring 21:1-3, 12-14, 22
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Zeven staat in de Bijbel vaak voor voleinding of perfectie, zowel fysiek als geestelijk. En dan is de vraag: Wat is het volledige plaatje van gemeente-zijn? Wat maakt ons volmaakter gemeente? Hoe worden we 7?

Als we spreken over het lichaam van Christus dan moeten we ons het volgende realiseren: De mens is meer dan alleen de optelsom van lichaamsdelen. In Openbaring zien we dat ook in verband met gemeenschappen. Ook een gemeente is meer dan alleen de optelsom van haar leden.

In Efeze 5:25-32 laat Paulus zien dat van de gemeente houden, het lichaam van Christus, ook een vorm van zelfliefde is. Mijzelf liefhebben is het ‘wij’ van het lichaam van Christus als essentieel zien voor onze reis in geloof en leven. Nikolai Ludwig Graf vonZinzendorf noemt het bekeerd zijn tot de gemeente.

In Openbaring 21 krijgen we een mooi beeld van wat er gebeurt als ons bekeren tot de gemeente. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem neerdalen, naar ons komen. Het is dus niet per se een plaats waar we naartoe gaan. Er worden ook wat getallen genoemd. En bij het getal 12 moet je vooral ‘kerk/gemeente’ denken. Dus we lezen over de twaalf poorten met de namen van Israëls twaalf stamhoofden. We lezen over de stadsmuur die als het ware gebouwd staat op de twaalf grondstenen met de namen van de twaalf apostelen erop.

Samen zijn ze de kerk bij elkaar. En het beeld is niet één deur, maar twaalf deuren, drie aan elke kant. Wij, de kerk, zijn als het ware de belichaming van Gods koninkrijk en nodigen mensen aan alle kanten uit om er deel van te worden. Wij zijn de twaalf vruchten die de volken genezing brengen en hoop. Wij zijn degene wiens levens het licht van God weerspiegelen.

De hemel is niet zozeer een plaats waar jij naar toe gaat, maar de hemel is iets wat in ons komt zodat de opstandingskracht van Christus zich verwerkelijkt in ons leven, zodat we een reflectie worden van Zijn glorie, zodat we een uitnodiging worden voor Zijn koninkrijk, zodat we deze realiteit nú al zijn! En dan weet je, op het moment dat Gods koninkrijk komt, dat wij er al lang in leefden. Dus 7 (volledig, volmaakt) is als je 12 (de gemeente) kent!

Het centrale karakter in het Oude Testament naast God was niet Abraham, niet Mozes, niet David… het was Israël – een groep, geen persoon. Het centrale karakter in het Nieuwe Testament naast Jezus was niet Petrus, Paulus, Jakobus, of Johannes… het was de kerk – een groep, geen persoon. God roept ons tot dit wezen van meer dan ikzelf: gemeenschap/community. Dat is wat er gebeurde in Handelingen 2. De Heilige Geest kwam en opeens hadden ze alles gemeenschappelijk. Laat dat vooral weer ons verlangen zijn in verband met vervulling van de Geest.

Vragen

  1. Hoe zou je de engel omschrijven van onze gemeente? Wat is dat grotere overkoepelende wezen dat onze gemeente karakteriseert? Hoe zou je de engel omschrijven van je huiskamer, je thuisgemeente?
  2. De gemeente liefhebben is ook een vorm van zelfliefde zegt Paulus. Wat betekent dat voor jouw relatie met de gemeente? Hoe kijk je door dit inzicht anders tegen de gemeente aan?
  3. Wat betekent het voor jou/ons dat wij nu al als kerk de belichaming zijn en worden van het koninkrijk van God? Verandert dit jouw beeld van hoe je aankijkt tegen de gemeente en je plek erin?
  4. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.