Lopen op het water

Ds. Dennis Mohn
25 juni 2023
Matteüs 14:22-33
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Het verhaal begint ermee dat Jezus en de discipelen een ongewenste situatie proberen te vermijden en vertrekken. Vervolgens komen de discipelen in slecht weer terecht met een heleboel tegenwind. Maar alleen omdat je de wind van voren krijgt betekent niet dat je de verkeerde weg bent ingeslagen, alleen omdat je iets of iemand achter je hebt moeten laten betekent niet dat je alleen bent. Want Jezus komt naar jou toe! Zelfs lopend over het water als het moet.

Jezus komt over het water gelopen en is als het ware een onmogelijke aanwezigheid. Het zou niet mogelijk moeten zijn dat Hij er was. Maar toch is Hij er. Dus de discipelen concludeerden dat het een geest is. Het was in die tijd een bekende mythe dat overleden vissers ergens op het meer rondspookten. Dus hun eigen context bepaalde hun eerste analyse. In de momenten van tegenwind trekken we ook vaak conclusies gebaseerd op onze eigen context en veroordelen we Jezus tot een onmogelijke aanwezigheid.

We zeggen het vaak: Jezus is Heer. Maar vaak leven we alsof logica Heer is. Dus Petrus ging de logica uitdagen. Hij wilde Jezus helder en duidelijk zien in de ruwheid van het leven en verwarringen van logica’s. En dan gebeurt het echte wonder van dit verhaal. Het wonder is dat Petrus uit de boot stapte terwijl hij wist dat het water hem niet kon dragen. Alles omdat Jezus alleen zij ‘Kom’. Jezus geeft geen details, maar een richting. Als je Jezus wilt zien in de momenten van een onmogelijke aanwezigheid, luister dan naar de richting die Hij geeft en ga.

Petrus ging en op een gegeven deed angst hem beginnen te zinken. En dus spreekt Jezus tot Petrus zijn geloof. Want zonder geloof zijn alle wonderen en tekenen niet genoeg. Je moet de moed hebben om te geloven dat het anders kan, dat je op de golven kan staan en gaan tegen elke logica in terwijl je de wind van voren krijgt. De moed hebben om te geloven dat Jezus aanwezig is in elke onmogelijkheid.

En dan gebeurt er nog meer. Je kan redelijk zeker concluderen dat Jezus en Petrus best ver verwijderd waren van de boot. Dus op het moment dat Jezus hem weer omhoog hielp moesten ze ook weer terug naar de boot. Dus Jezus zette Petrus weer op het water en ze liepen samen terug.

Als je dus wankelt, als je begint te zinken, als je begint te twijfelen, als je logica tot rare conclusies komt, als de angst opborrelt, weet dan dit: voordat je onderbroek nat wordt heeft Jezus je niet alleen meteen in Zijn hand, maar Hij zet je weer met twee benen op het water zodat je je wonder in wording voort kan zetten. Als Jezus zegt ‘Kom!’ dan zal je op water lopen tot aan je angst en daar vandaan, voorbij de angst want angst heeft nooit het laatste woord maar Jezus is Heer! Het wonder is dat Petrus op het water ging staan terwijl hij wist dat het hem niet zal dragen. En het wonder is dat Hij wéér op het water ging staan terwijl hij gelijk had.

Vragen

  1. Herken je momenten in je leven van ongewenste situaties waar je weg van moest en dat je opeens de wind van voren kreeg als gevolg? Deel met elkaar.
  2. Soms veroordelen we Jezus tot een onmogelijke aanwezigheid? Wat is de reden dat we dat doen? Wat levert het op en wat niet?
  3. Wat betekent het om voorbij de logica te gaan geloven? Kun je ervaringen delen uit je eigen leven waar je vastliep in de logica maar God riep ‘Kom’?