De korte route naar vrijheid

25 augustus 2019
Ds. Dennis Mohn
Matteüs 16:4, Jona 1-4
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Volgens Jezus hebben we geen ander teken nodig dan dat van Jona. Maar wat we eerst zien in het verhaal is dat Jona vlucht. Als we spreken over geloven als een reis dan is een belangrijk aspect ervan vrijheid. Paulus schrijft dat daar waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Maar als we even goed en eerlijk kijken naar de manier waarop we deze vrijheid proberen te verkrijgen dan moeten we ons het volgende realiseren: Velen zeggen dat ze op reis zijn maar eigenlijk zijn ze vooral aan het vluchten, en wegrennen is niet hetzelfde als vrij zijn. Want we kunnen nooit de ellende ontvluchten die in ons is.

We rennen als het ware voor verandering in ons. Het kost dus gewoon heel veel moeite om niet vrij te willen zijn. Ooit bedacht dat echt vrij-zijn door verandering juist te willen in je leven de eenvoudigere weg is? Dat is de korte route maar we kiezen vaak voor de lange route.

Dit zijn een aantal tekenen dat iemand aan het wegrennen is:

  • Je bent bereid veel op te offeren voor een twijfelachtig doel. Jona was bereid om veel op te offeren om Nineve te vermijden. En dit teken zullen we niet zo snel herkennen als een zodanig teken omdat wegrennen vaak heel veel lijkt op helemaal voor iets gaan.
  • Je wijst naar je gevoel om je acties te rechtvaardigen. De afwezigheid van slapeloze nachten zou ons niet een volledig vertrouwen moeten geven dat onze richting perfect is afgestemd op Gods weg voor ons. Je denkt wel “Ik voel me prima” maar je gevoel is niet altijd de waarheid.
  • Je woorden matchen niet met je handelen. Je gedrag laat uiteindelijk zien wat je waarden zijn. Iedereen kan zeggen dat je vriendschap belangrijk vindt maar als je er geen tijd in investeert vind je het niet echt belangrijk. Je zegt iets maar je vlucht voor wat het betekent.
  • Je bent niet gemotiveerd door de dingen die het meest belangrijk zijn. Jona zijn verlangen naar gerechtigheid, zoals hij het dan noemt, verdrong zijn verlangen voor mensen om gered te worden, wat uiteindelijk Gods ultieme doel was in dit verhaal.

Jona vluchtte en God bracht hem weer op koers. En Jezus zegt dat jij niks anders nodig hebt en zal krijgen dan het teken van Jona. Wat is dat teken? Jona zat drie dagen in de vis en Jezus gebruikt het beeld om te wijzen naar zijn kruisdood en zijn opstanding.

Jezus had kunnen vluchten van het kruis. Nog aan het kruis daagde men Hem uit: “Kom eraf. Vlucht toch gewoon.” Maar dan was hij zijn doel ontvlucht voor zijn leven op dit specifieke moment. Geen opstanding, geen leven in vrijheid. Dus hier is wat jij nodig hebt, en meer niet, zegt Jezus: “Ik weet niet voor welk kruis jij vlucht maar neem het op jou, volg mij, want mijn Vader houdt ervan om kruisigingen in opstandingen te veranderen.” Willen we dat? Welke ellende en pijn je ook probeert te ontvluchten mag het opstaan in een nieuw leven met Hem waarin we werkelijke vrijheid ervaren die verandering kan brengen.

Vragen

  1. Wegrennen is niet hetzelfde als vrij zijn. Herken je momenten in je leven waar je dat wel dacht? Deel met elkaar.
  2. Soms kan vluchten heel erg lijken op helemaal voor iets gaan. Wat waren momenten in jouw leven waarop jij helemaal voor iets ging maar eigenlijk voor iets vluchtte?
  3. Heb je ooit geprobeerd te vluchten voor God? Hoe ging dat? Waren er gevolgen?
  4. Uiteindelijk is het teken van Jona begraven zijn met Jezus en met Hem opstaan in een nieuw leven. Dit gebeurt ergens voor het eerst maar dan is het een proces om Jezus te volgen in dit nieuwe leven. Wat betekent het teken van Jona dus voor jou?
  5. Maak een kort rondje en deel met elkaar hoe de preek heeft bijgedragen aan je verlangen om goed lief te hebben van God, naaste, en jezelf, omwille van de wereld.