Jezus zijn helden

25 oktober 2020
Ds. Dennis Mohn
Spreuken 2:1-5
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Er is op dit moment enorm veel stress en ellende in de wereld. Te midden van dit alles zijn we overweldigd door gevoelens van machteloosheid, kwetsbaarheid en controleverlies. In 1 Kronieken 11:11-28 lezen we over koning Davids helden en vervolgens in Markus 2:23-26 hoe Jezus zichzelf en zijn discipelen met David en zijn helden vergelijkt. In 1 Kronieken 12:19 wordt ons verteld hoe Davids helden, gegrepen door de hand van God, zeggen: “Ik ben hier voor jou! Ik steun jou! Ik help je de moed erin te houden. Samen gaan we ervoor zorgen dat hoop een realiteit blijft en geen droom. Want God steunt je. Want God is een realiteit!”

Jezus noemt zijn discipelen, en jou, ook een held en Hij wijst de farizeeën erop dat ze hun heldenverhalen en helden zijn vergeten. Als we onze helden kwijt zijn vervallen we in een illusie van zelfrechtvaardiging, zelfverdediging en zelfbescherming. Een illusie die in crisis vaak wordt doorgeprikt. En dan stort de wereld in elkaar. In een wereld zonder helden is het meest kwetsbare onze illusie dat we onoverwinnelijk zijn.

Het christendom gaat niet over macht hebben. We waren nooit geroepen om de wereld te controleren of te veroveren. Wij waren altijd geroepen om “een koninkrijk van priesters, een heilige natie te zijn. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)” Geroepen om licht te verkondigen en niet om angst te zaaien en te kweken door machtsverlies te bestrijden.

De grote illusie van deze wereld is om de zekerheid daarbuiten te zoeken, en dan te verdedigen. Als je dat doet ben je daar geen held maar vooral een angstige fanaat die angst en machteloosheid probeert te overschreeuwen. Een leven in de illusie. De realiteit is in je hart waar het koninkrijk is. Daar ben je een held omdat Jezus het zei. En met die heldenstatus kun je iets betekenen. Helden vanuit het hart kunnen de wereld veranderen, want dan gaat het aan het hart. Het hart, waar de realiteit van hét koninkrijk is die levens kan veranderen. Wij zijn priesters, helden. En Hij is koning. Controle is een illusie. Dus hou het hoofd koel en wees een held voor Jezus.

Vragen

  1. Deel met elkaar je zorgen en angsten over jouw toekomst? Als je de wereld zo bekijkt, waar ben je dan het meest bang voor?
  2. Herken je de illusie van deze tijd, controle te willen en moeten hebben, in je eigen doen en spreken? Herken je gevoelens van machteloosheid, kwetsbaarheid en controleverlies? Hoe ben je geneigd deze te compenseren?
  3. Wat betekent het concreet voor jou, dat we als gelovigen geroepen zijn om de constante te zijn te midden van alle machtspelletjes? Een constante van heilige priesters die heldhaftig weten om te gaan met onrust en onvrede.