God zegt: Opnieuw!

26 september 2021
Ds. Dennis Mohn
Ezra 3:1-7, 10-13
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

De hele boodschap van de Bijbel, de geschiedenis van God met zijn schepping, is een God die zegt: opnieuw. En elke keer als ik gehoor geef aan deze oproep infiltreer ik mijn bestaan met een verbazingwekkend geloof. En dit geloof stelt ons één vraag die bepaald hoe en of jij verder gaat of niet: Geloof je dat onze beste dagen nog voor ons liggen of achter ons?

Het verhaal van de terugkerende Israëlieten uit de Babylonische ballingschap is een verhaal van twee realiteiten. Het volk komt bij elkaar op de plek waar vroeger de tempel stond in Jeruzalem. En ze zijn bang voor de volken die hun omgeven en die nu in Judea leefden. Het is een realiteit van angst, gevaar en bedreiging. Onze realiteit is ook een complex gebeuren verweven met onze angst en kwetsbaarheid en definities van alles en nog wat.

Naast een realiteit van gevaar en angst werden de Israëlieten omgeven door een geestelijke werkelijkheid waarin zij net zo aanwezig waren… tegelijkertijd. Ondanks hun angst. Het was een vernieuwd geloof dat ze tijdens hun ballingschap hadden ontdekt en ontwikkeld. En dit vernieuwde en herstelde geloof vormde dus deze andere realiteit, deze geestelijke werkelijkheid.

En daarom bouwden ze een nieuw altaar en op dit altaar brachten ze samen allerlei offers. Ze waren vastberaden om God te aanbidden. In het Oude Testament betekende het bouwen van een altaar een nieuwe toewijding aan God en een nieuwe ervaring van Zijn aanwezigheid. Voordat we kunnen beginnen met herbouwen is het belangrijk dat we ons te midden van een realiteit van gevaar, spanningen, bedreiging en wantrouwen tegelijkertijd met een geestelijke werkelijkheid omgeven door een vernieuwd geloof. Een geloof dat een nieuw altaar bouwt. Een geloof dat zich elke dag weer opnieuw toewijdt aan iets groters en mooiers dan jezelf. En met dat geloof kunnen we bouwen. Op dat geloof kun je bouwen. Door dit geloof kun je bouwen.

Deze tempel is er inmiddels niet meer en toch is de verbinding niet weg. Jezus wees vele jaren later naar deze tempel en zei ‘breek deze tempel maar af en ik zal hem herbouwen in drie dagen.’ Jezus zei: Opnieuw! En Hij deed het! Hij stond op uit de dood en dankzij Jezus in ons, het koninkrijk van God in ons, staat de verbinding tussen deze twee realiteiten als een huis. In een realiteit van onzekerheden en bedreigingen zijn wij dus de verbinding want de sleutel is in ons. Het omgeeft ons niet alleen maar het neemt ons helemaal in. En sindsdien is de Geest continu op zoek naar degenen die niet hebben opgegeven want God zegt: Opnieuw!

Vragen

  1. Heb je God ooit horen spreken in je leven: “Opnieuw, probeer het nog een keer”? Wat zijn dingen in je leven die pas na een tweede of derde poging waren gelukt?
  2. Geloof je dat onze beste dagen nog voor ons liggen of achter ons? Ligt je antwoord toe. Wat maakt dat je kiest voor het een of ander?
  3. Wat betekend het voor jou om je elke keer weer opnieuw toe te wijden en afhankelijk te weten van de genade van God?