The Voice of Truth

27 maart 2022
Ds. Ank Verhoeven
Johannes 10:1-10
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Jezus vertelde allerlei verhalen, parabels, om mensen dingen duidelijk te maken. Hij onderwees over God, over de Wet en de Profeten. Mensen luisterden naar Hem en velen begrepen dat Hij over Waarheid en Liefde sprak.

Er waren ook andere stemmen in die tijd. Romeinen en de joodse adel, die dreigden en bang maakten. En de Farizeeërs die mensen op hun fouten, hun zonden wezen; alles bekritiseerden en veroordeelden.

In onszelf kunnen we ook die stemmen (gedachten) horen: stemmen die ons bang maken, stemmen die ons klein houden, stemmen die maken dat we niet op God durven vertrouwen – en natuurlijk de stem van de liefde. De vraag is: naar welke stem luister jij?

De stem van de angst zegt dingen als: het kan mis gaan, je kunt falen, er kunnen nare dingen gebeuren, er kan oorlog komen, mensen kunnen slecht over je gaan denken, enzovoorts.

De stem van kritiek/oordeel zegt dingen als: je doet het fout, je kan er niks van, je deugt niet, dat hoort niet zo, je hoort er niet bij, het is niet goed genoeg – of je bènt niet goed genoeg.

De stem van de liefde kan je angst gebruiken om je dichterbij God te trekken, om je moed te geven om je te vertellen dat je niet bang hoeft te zijn, omdat God er altijd bij is en God voor jou is.  De stem van de liefde breekt je niet af, maar bouwt je op; de stem van de liefde houdt je niet klein, maar helpt je juist groeien. (bijv. Jesaja 41:10, Johannes 3:16-18)

De vaste gedachtenpatronen in je hoofd kunnen je in hun greep houden, zelfs al geloof je het niet, weet je dat het leugens zijn. Die patronen raak je niet altijd kwijt, maar… je kunt wel nieuwe patronen ontwikkelen, “intrainen” en zorgen dat je gedachten steeds vaker dat paadje nemen.

Tegen de leugens van angst, kritiek en oordeel spreekt Gods Woord de taal van de Waarheid over jou.

Vragen

  1. Welke gedachtenpatronen ken je in jezelf die je bang maken, waar het niet perse nodig is?
  2. Welke gedachtenpatronen ken je in jezelf die je klein houden, op je plek?
  3. Welke gedachtenpatronen over God helpen je niet ?
  4. Welke bijbelverzen kun je vinden/bedenken die je er tegenover kunt zetten, waar je nieuwe gedachtenpatronen van kunt maken?
  5. Hoe ga je dat intrainen? Maak een plan en spreek het uit!
  6. Heb je hulp nodig? Vraag het!
  7. Bid samen voor loskomen van de oude patronen en voor het verstaan van de Voice of Truth.