Tears in Heaven

29 augustus 2021
Ds. Dennis Mohn
Matteüs 14:1-13, Openbaring 21:1-5
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Jezus rouwde over het overlijden van Johannes de Doper. Johannes stierf een verschrikkelijke dood. Het leven is een leven van bizarre momenten. Er gebeuren de gekste dingen om ons heen, ingrijpende dingen, dingen met enorme impact op je toekomst.

Al deze ingrijpende gebeurtenissen hebben als gevolg dat mensen rouwen. Wat is rouwen dan? Rouwen is het begrijpen en aanvaarden van een ingrijpende verandering. Het leven is niet meer zoals het was en zal zo ook nooit meer zijn – na een ziekte, een burn-out, een breuk in een relatie, een overlijden, een ongeluk, etc. Het leven is een constant proces van rouwen. Dat betekent niet dat we maar voortdurend zielig zijn, maar we zijn wel constant bezig met het dealen met de veranderingen om ons heen.

En als wij dan rouwen dan gebeuren er verschillende dingen. Een eerste begrijpelijke reactie is het niet willen geloven. We ontkennen de ingrijpende verandering. Soms blijven we ook hangen in een bepaalde vorm van rouw. Soms blijven we maar ontkennen. Of we blijven maar boos. Belangrijk is dat onze rouw groeit, dat deze ontwikkelt.

Boosheid is verder een belangrijk aspect van rouw. We zijn boos en hebben dat ook nodig. En dan hebben we ook nodig dat die boosheid ergens heen kan. We kunnen met onze boosheid altijd naar God. Hij kan het hebben. God blijft Liefde en boosheid vervreemdt Hem niet van jou in het geringste. God het kan waarderen als we echt eerlijk zijn. We zijn juist gemaakt met het hele spectrum aan emoties. We zijn gemaakt in het evenbeeld van God.

Dus ook tranen zijn oké. Ze herinneren ons aan onze menselijkheid. Tranen zeggen: Het is oké om mens te zijn. En God wist onze tranen af in de volmaakte nieuwe schepping. Als God daar staat en onze tranen afwist is dat de ultieme erkenning van ons volledig mens zijn.

Vragen

  1. Wat is een recente ingrijpende verandering voor jou geweest die ongewenst en onomkeerbaar is? Hoe rouw je daarover?
  2. Durf je in je boosheid ook naar jezelf te kijken met de vraag wat de dieperliggende oorzaak zou kunnen zijn? Hoe bevraag je jezelf in de momenten van boosheid?
  3. Tranen zeggen: Het is oké om mens te zijn. Hoe ervaar je God het meest in de momenten dat de tranen lopen?