Waarom nou zoveel moeite?

30 juni 2019
Ds. Ed Meenderink
Genesis 3:14-19 en Romeinen 8:20-21
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Waarom is er zoveel moeite in dit leven? Zoveel zinloosheid? Dit blijkt het gevolg te zijn van “de zondeval”. Het bewust loslaten van de mens van de Bron van het bestaan, God. De moeite van dit leven is daarmee geen fout, maar de wil van God. LIEFDE bevindt zich dus achter die moeite, hoe moeilijk ook te begrijpen. Maar die moeite, na de zondeval, zorgt ook voor de ontwikkeling van de unieke overlevingseigenschappen van de soorten, waarbij zij, in vanzelfsprekende afhankelijkheid van “het Veld”(God) hun eigen mogelijkheden overstijgen. De verlossing in Christus komt ook in grote moeite en gaat gepaard met moeite, opdat de mens het rampzalige besluit voor de oerzonde omkeert en terugkeert naar de vanzelfsprekende afhankelijkheid van God, in harmonie met heel de kosmos.

Vragen

  1. Ken je voorbeelden uit je leven, of dat van anderen, waar moeite en tegenslag juist geleid hebben tot het bereiken van dingen in je leven?
  2. Bespreek de Bijbelse gedachte: “Wie zijn kind liefheeft, tuchtigt hem” (maakt het hem moeilijk).
  3. Moeite in onze jeugd kan ons misvormen of vormen. Wat maakt dat verschil?
  4. Waarom zijn ons bekende termen zoals “overgave” en “loslaten” misleidende termen?
  5. De mensheid vandaag wil het allemaal zelf doen en God schept de ruimte waarbinnen dit kan (het verhaal van de verloren zoon). Ondertussen lopen wij op alle vlakken vast. Wat is de oplossing?