BEWOGEN BEWEGEN :: Uit nood geboren

Ds. Dennis Mohn
30 oktober 2022
Marcus 6:30-44, 2 Korintiërs 12:8-10
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

Wie ontmoette Jezus? Niet één mens maar een uitgehongerde menigte, een massa mensen. En het wonder dat zich voltrok is dus de spijziging van de 5000. Waarschijnlijk ging het er echt om 10000 tot 20000 mensen. Het was een massale nood. Een eerste paniek reactie was om hen allemaal weg te sturen maar Jezus daagt de discipelen uit: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Bewogen bewegen is niet altijd logisch. Het koninkrijk van God handelt niet altijd systematisch of logisch.

Dan gebeurt het wonder. Jezus vermenigvuldigt het weinige wat ze hadden en duizenden mensen hadden genoeg. Hier wordt de waarheid over Jezus onthuld: verborgen achter de sluier van zijn menselijkheid is de Schepper, door wie en voor wie alles bestaat. Het voeden van deze massa mensen was ook een demonstratie van de aanwezigheid van Gods koninkrijk.

Terwijl de discpelen dachten dat ze niets hadden neemt Jezus het weinige wat ze hadden en zegt: “Hier kan ik iets mee.” Bewogen bewegen betekent geloven dat Jezus iets kan met wat je wel hebt, met jouw mogelijkheden. En het koninkrijk van God werkt op een manier die ons helpt dat te zien.

Jezus vroeg hen om in groepen van 50 en 100 te zitten. En de reden is redelijk simpel. Hij wist dat de discipelen niet meer dan 100 tegelijkertijd aankonden. Jezus maakt deze enorme klus behapbaar. In plaats van 20000 mensen zien en overweldigd in paniek raken gaan ze nu groep voor groep af en delen eten uit. We kunnen niet alle problemen van de wereld oplossen. We kunnen niet overal tegelijkertijd bewogen bewegen. Maar we kunnen wel ergens beginnen en kijken hoever we komen. Bewogen bewegen betekent ergens beginnen.

Uiteraard is het een wonder dat Jezus eten heeft vermenigvuldigd. Maar nog een wonder in dit verhaal is dat de discipelen bleven uitdelen terwijl ze wisten dat het niet genoeg was. Ze bleven uitdelen omdat ze datgene wat ze uitdeelden eerst aan Hem gaven. En Jezus droeg het op en gaf het weer terug aan hen om uit te delen. Jezus bestemde het als een resource van het koninkrijk van God. Met andere woorden: Het is niet meer van hen. Het is nu van Hem! En ze delen het uit vóór Hem. Bewogen bewegen betekent het eerst aan Hem geven.

Het hele verhaal begint ermee dat de discipelen zelf honger hadden. Maar uit hun eigen nood kwam de grootste zegen. Hun grootste individuele behoefte werd Gods voorziening voor velen. En uiteindelijk hadden 12 discipelen 12 manden over. Uit hun nood geboren ontstond een grote zegen voor velen, en uiteindelijk voorziet God in iedereens behoefte.

Bewogen bewegen wordt vaak uit nood geboren. En daar komen de beste ideeën vandaan. Het is de plek waar we zo hopeloos zijn dat we weer creatief worden omdat bekende manieren niet meer werken. Het is de plek waar we het weinige wat we nog hebben aan Hem geven. Het is de plek waar de kracht van Christus in mij komt wonen (2 Korintiërs 12:8-10).

Vragen

  1. Hoe reageer jij als je een onmogelijke taak krijgt?
  2. Wat heb je wel? Herken je de neiging om in je antwoord op deze vraag al de nuance, het oordeel, aan te brengen?
  3. In de preek kwam deze vraag langs: ‘Hoe vaak zou Gods voorziening in ons eigen leven misschien uitblijven omdat we vanwege onze eigen nood niet in beweging kwamen om te delen van het weinige wat wij hebben?’ Wat doet deze vraag met jou?
  4. Heb je God ooit gevraagd om je nood te zegenen om tot zegen te zijn voor anderen? Hoe ging dat?