REBUILD :: Next-level geloof

31 januari 2021
Ds. Dennis Mohn
Ezra 3:1-13
Print Friendly, PDF & Email

Samenvatting

En elke keer dat geloof of vertrouwen zijn aangetast ontstaat er verwarring. Houvast is weg. Vervolgens proberen we de verwarring op te lossen met een eenvoudig antwoord. Dus als het ingewikkeld wordt proberen we het makkelijk te maken. De waarheid is dat het niet zo makkelijk is allemaal. Onze realiteit is een complex gebeuren verweven met onze angst en kwetsbaarheid.

Tegelijkertijd… Dit is een belangrijk woord. Dus we kennen onze complexe realiteit en tegelijkertijd zien we in dit verhaal in Ezra 3 ook een andere realiteit. Naast een realiteit van gevaar en angst werden de Israëlieten omgeven door een geestelijke werkelijkheid waarin zij net zo aanwezig waren… tegelijkertijd. Terwijl angst en gevaar zo reëel waren was er ondanks dat ook iets anders dat reëel was voor hen. Het was een vernieuwd next-level geloof dat ze tijdens hun ballingschap hadden ontdekt en ontwikkeld.

En dit vernieuwde geloof had verschillende kenmerken. Ze bouwden een nieuw altaar omdat ze in ballingschap hadden geleerd dat geen nieuwe toewijding kan tonen met oude vroomheid. Geloven moet je elke dag opnieuw. Een ander kenmerk was een enorm gemeenschapsgevoel en collectief missiebesef. Ze waren vastberaden om God te aanbidden. Met name brandoffers legden de nadruk op toewijding, trouw en overgave. Ze waren zorgvuldig in het opzetten en voortzetten van hun dagelijkse aanbidding. Het was niet alleen een tijdelijke impuls. In een vernieuwd next-level geloof is het hart van de ware aanbidder niet gierig naar God. Ze brachten zelfs vrijwillige gaven.

Dit vernieuwde next-level geloof kent nieuwe prioriteiten. Voordat ze ook maar één steen hadden gelegd voor het fundament van de nieuwe tempel bouwden ze eerst een nieuw altaar om te offeren en te aanbidden, om te zeggen: “Hier zijn WIJ. We zijn van U. En we zullen elke dag hier weer zijn omdat we geloven dat U God bent. Vroeger hadden we allemaal afgoden zoals rijkdom, veiligheid, gezondheid, een goed gevoel. Maar nu niet meer. U alleen bent Heer.”

Voordat we kunnen beginnen met herbouwen is het belangrijk dat we ons te midden van een realiteit van gevaar, angst, bedreiging en wantrouwen tegelijkertijd met een next-level geloof omgeven weten door deze geestelijke werkelijkheid. Een geloof dat zichzelf alleen kent als deel van een community. Een geloof dat een nieuw altaar bouwt. Een geloof dat zich elke dag weer opnieuw toewijdt en overgeeft aan iets groters en mooiers dan jezelf. Een geloof dat niet gierig is naar God. En met dat geloof kunnen we bouwen. Op dat geloof kun je bouwen. Door dit geloof kun je bouwen.

God zoekt degenen die niet hebben opgegeven en zich willen overgeven, die next-level willen geloven. Die bereid en moedig zijn te leven vanuit deze geestelijke werkelijkheid te midden van een realiteit van angst en gevaren. En als we tegelijkertijd bewegen in deze twee realiteiten dan kunnen we door het leven gaan door God, de ander en jezelf lief te hebben, te dienen, nieuwe schepping op te bouwen.

Vragen

  1. Er zijn allerlei complexe dilemma’s waar we mee te maken hebben in deze tijd. Die verwarring proberen we op te lossen met gemakkelijkheid – ons hoofd zegt A of B. Wat betekent het om A en B tegelijkertijd te laten bestaan in je hart?
  2. Wat kun je dagelijks doen om je meer bewust te zijn van deze geestelijke werkelijkheid en meer te leven vanuit deze werkelijkheid te midden van een realiteit van angst en gevaar?
  3. Wat zijn dingen in onze realiteit van angst en gevaar die je tegenhouden om next-level te geloven? Hoe zou ‘tegelijkertijd’ een grotere rol kunnen spelen in deze dingen?