Op zondag 5 mei 1974,18 jaar oud, deed ik belijdenis van mijn geloof in de Nederlands Gereformeerde Kerk te Schiedam. Bevrijdingsdag. Dat ging niet zomaar. Vanaf mijn twaalfde jaar kreeg ik wekelijks catechisatie. Deze werd afgesloten in het laatste jaar met belijdeniscatechisatie. In een van de weken daarvoor vroeg mijn vader of ik wel zeker wist of ik die belijdenis wel kon afleggen want zo fraai was het met mij toch ook niet altijd gesteld. De kerkenraad (toen nog kerkeraad) legde nog een extra slot op de deur door in een speciale vergadering na een uitgebreide preek van de predikant ons (we waren met 20-25 jongeren) alvast de belijdenis naar hen te laten uitspreken. De boodschap was: dit is een belofte met consequenties. Dat moet gevolgen hebben voor je gedrag. Wee je gebeente als je je daar niet aan houdt.

Daarna hebben wij nog vele belijdenisdiensten meegemaakt. Vooral van neven en nichten. Een is me bij gebleven. Na het afleggen van de belijdenis kregen de jongeren de boodschap mee: ‘welkom in de strijd’. Inmiddels zeker 15 jaar later worstel ik nog steeds met de exacte betekenis van die boodschap. Over welke strijd hebben we het precies?

We komen ruim 20 jaar in de Kerk van de Nazarener. Gegrepen door de Wesleyaanse theologie. De theologie van de Liefde en de vrijheid die daarbij hoort. Ed verkondigt die vrijheid al zo lang als hij predikant is. In veel preken laat hij de dilemma’s zien die dat voor mensen heeft gebracht. Die vrijheid is een vrijheid om niet te zondigen hetgeen radicaal afwijkend is van het Calvinisme. Maar dat maakt het niet eenvoudiger. Dennis legt de nadruk op discipelschap. Hoe vul je die vrijheid in? Maar ook: vrijheid is geen vrijblijvendheid. Een verrijkende combinatie.

Op zondag in de dienst is het allemaal heel duidelijk maar op maandag op je werk is het veel lastiger. Christenzijn in de praktijk is niet zo helder. De preek en/of de bijbel geven niet een exact antwoord op jouw specifieke situatie. Helaas bestaat die handleiding of dat boekje ook niet. We willen graag een goed navolger van Christus zijn maar hoe doe je dat? Jezus spreekt over Zijn weg. Een weg die niet zichtbaar voor ons ligt. Een weg die we moeten ontdekken.

Na 40 jaar werken bij veel organisaties en in nog meer verschillende banen is het antwoord op die vraag nog steeds een ontdekkingsreis. In die tijd heb ik letterlijk en figuurlijk veel krassen en littekens op gelopen. Voor mij bleken dat achteraf gezien leermomenten om richting te geven aan die grote vraag. Bestuurlijke functies voegen veelal heftige ervaringen toe. Worstelingen om dagelijks christen te zijn en hoe doe je dat dan op je werk?

 

3DAY biedt een workshop over dit dilemma aan. De eerste workshop in januari/februari van dit jaar was succesvol. Het was succesvol omdat een workshop de gelegenheid geeft om met elkaar te praten over deze moeilijke vraag en omdat we zo de gelegenheid hebben om van elkaar te leren. De komende workshop beslaat drie avonden: 17 mei, 31 mei en 14 juni. Een overzienbare periode.

Op de eerste avond gaat het vooral over jouw persoonlijke opstelling op je werk. Over jouw ethiek. Hoe gedraag je je daar? Weten je collega’s dat je gelooft? Hoe zouden ze naar je kijken? Hoe reageer je op situaties en wat denken je collega’s daarvan? Hoe ga je om met dilemma’s? Wat doe je met een moeilijke, ethisch twijfelachtige opdracht? Verzet je je of volg je autoriteit? Wat zegt de bijbel hierover? Hoe kijkt de bijbel eigenlijk naar werk en zaken doen?

De tweede avond spreken we met elkaar over wat het bedrijf met jou doet. Een actueel voorbeeld is de sjoemelsoftware van inmiddels diverse fabrikanten van dieselauto’s. Daar moeten duizenden mensen van geweten hebben. Ook veel mensen met een hoge moraal. Ze hebben er toch aan meegedaan. Waarschijnlijk praten ze het ook nog goed. Hoe kan dat? We spreken met elkaar over nog stuitender voorbeelden. Dan komt de vraag of ethiek op het werk anders is dan ethiek privé. Kun je kwaad altijd direct en vooraf herkennen of komt dat pas als de gevolgen zichtbaar worden? Welke keuzes maak je op zo’n moment? Wat was eigenlijk de zonde in het paradijs en hoe werkt dat door in de economie en de moraal door de eeuwen heen? Van de wereld van het oude testament tot vandaag.

De derde avond probeert handvatten te geven om met de dilemma’s die in de eerste twee avonden geschetst zijn om te gaan. Wat leert de bijbel? Wat zeggen filosofen, ethici en politicologen? Hoe kunnen wij als deelnemers aan de workshop elkaar helpen? We bespreken een dilemma en proberen de consequenties van keuzes te begrijpen. We sluiten af met een korte evaluatie en een lijst met boeken die je mogelijk verder kunnen helpen.

Worstel je ook met deze vraag? Wil je er iets meer van weten? Schrijf je dan in voor de workshop: Christen zijn op je werk.