Woensdag 21 november vond er een informatieavond plaats over de stand van zaken rond de plannen over een mogelijke verbouwing. Op die avond hebben we de verder uitgewerkte bouwplannen en de voorgestelde alternatieven besproken in het licht van de visie van onze kerk. Onderstaand de verschillende presentaties die werden gehouden.

Download hier de Powerpoint presentatie.

De visie en bouwen aan nieuwe verhalen

Ds. Dennis Mohn

Waarom verbouwen en wat zijn realistische alternatieven

Harry de Bruijn

De verbouwing

Arjen Meijer

Een financiëel plaatje

Arjen Meijer