Jezus de Uitsmijter | Samenvatting

Jezus de Uitsmijter 17 mei 2020 Ds. Ed MeenderinkMattheüs 22:8-14 Afdrukken Samenvatting Het laatste gedeelte van deze gelijkenis lijkt wel al het goede nieuws van het eerste gedeelte om te keren!? Waar Jezus eerst ons het heuglijke nieuws vertelt dat alle mensen, goede en slechte, op het feest bij God mogen komen zonder toelatingseisen, slaat hij…