Deel van het grotere geheel

Een paar jaar geleden kregen we in de gemeente een puzzelstukje mee: wij zijn deel van het grotere geheel. Altijd belangrijk om je dat te beseffen als je deel bent van een gemeente die weer deel is van de wereldwijde kerk van Christus. Het afgelopen jaar ben ik steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk dat…

I stand amazed

Sinds een jaar of drie kom ik in de Kerk van de Nazarener. Alleen, zonder familie, vrienden of bekenden ben ik aan deze stap begonnen. Op 8 jarige leeftijd werd ik in 2003 jong soldaat in de kerk van het Leger des Heils. Bijzonder? Nee, dat was de gewoonte in een Leger des Heils familie.…

In tweestrijd

Ik zag eens een indrukwekkende documentaire over een Duitse soldaat tijdens de tweede wereldoorlog die, toen hij de opdracht kreeg joden te doden, deze weigerde uit te voeren. De man heeft de rest van de oorlog in een werkkamp doorgebracht en in tegenstelling tot vele andere verzetsstrijders werd deze man na de oorlog door zijn…