Jezus op de Mount Everest | Samenvatting

Jezus op de Mount Everest 5 januari 2020 Ds. Ed MeenderinkHebreeën 5:1-2,7-10 en 12:1-4 Samenvatting De brief aan de Hebreeën is een preek om vervolgde christenen te bemoedigen. Dit met de visie op Jezus als eerste mens die de eindoverwinning op het leven behaalde en wiens “zaad” en “licht” in ons als verborgen potentieel leven. De…

De stilte na Kerst! | Samenvatting

De stilte na Kerst! 29 december 2019 Ds. Ed MeenderinkLucas 2:39-40 Samenvatting Na het hele drukke gebeuren rondom Kerst wordt het stil in het leven van Jezus van Nazareth. 30 jaar gebeurt er niets wat wij weten, totdat Jezus de Christusgeest ontvangt na zijn doop en helemaal losbarst. Waarom die “stilte na Kerst”? “Stilte” heeft…

Wat een advent! | Samenvatting

Wat een advent! 22 december 2019 Ds. Ed MeenderinkPsalm 25:1-3a Samenvatting De gelovigen in Jezus’ dagen hadden een verkeerde verwachting van Zijn komst. Het gevolg was teleurstelling en boosheid. Maar kun je ook teveel van Jezus verwachten? Met als gevolg ook teleurstelling en boosheid. Ik wil 7 gebieden delen uit de Bijbel waaruit blijkt dat wij ook…

Wat een advent! | Samenvatting

Wat een advent! 1 december 2019 Ds. Ed MeenderinkRomeinen 8:18-23 Samenvatting De verwachting van de gelovigen in Jezus’ dagen resulteerde in een enorme desillusie. Jezus was en deed alles anders. Wat is onze verwachting van Zijn (2e) komst? Wat is uw Advent? Volgens Paulus in Romeinen 8 komt Christus dan vol in ons! Dan wordt “openbaar” wie…

Wie zijt gij? | Samenvatting

Wie zijt gij? 20 oktober 2019 Ds. Ed MeenderinkMatteüs 3:13-17 en Genesis 3:6-11 Samenvatting Het enige wat er na de “zondeval” verandert bij de eerste mensen is hun visie op zichzelf! In het paradijs is niets verandert. Nog steeds dezelfde omgeving en situatie! Vanaf dat fatale moment wordt het leven van elke mens bewust of…

Vrijgekocht van de vloek | Samenvatting

Vrijgekocht van de vloek 6 oktober 2019 Ds. Dennis MohnGalaten 3:13, Matteüs 7:1-5, 2 Koningen 2:19-25, Johannes 3:16-21 Samenvatting Jezus heeft in Matteüs 7:1-5 het één en ander te zeggen over oordelen. Ergens moeten we ook kunnen oordelen. In de bijbel zien we dat onderscheidingsvermogen juist een gave van de Geest is. Ergens moet er…