Is God een positivo? | Samenvatting

Is God een positivo? 29 september 2019 Ds. Ed MeenderinkJohannes 16:33, 1 Johannes 5:4-5 Samenvatting “In de wereld lijdt gij verdrukking.” God begrijpt ons, neemt ons serieus, wanneer wij in dit leven ‘verdrukking’ ervaren! Hopelijk nemen wij elkaar ook serieus, wanneer wij ‘klagen’ over de moeiten in ons leven? Een positivo heeft die houding vaak…

Meer dan een overwinnaar | Samenvatting

Meer dan een overwinnaar 22 september 2019 Ds. Dennis MohnRomeinen 8 Vanwege technische complicaties op zondag 22 september 2019 hebben we helaas geen opname kunnen maken van de dienst. Onze welgemeende excuses daarvoor! Hieronder vindt u wel een uitgebreidere samenvatting voor gebruik in de ThuisVerder kringen.Samenvatting In Romeinen 8 omschrijft de apostel Paulus het leven…

Kosmisch wonder | Samenvatting

Kosmisch wonder 8 september 2019 Ds. Ed Meenderink2 Korintiërs 5:14-20 Samenvatting In Christus was God de wereld (kosmos) met Zichzelf aan het verzoenen “worden zijn” zegt onze tekst in het Grieks. Dat wil zeggen dat God 2000 jaar geleden de vijandschap die ontstaan was tussen Hem en ons opgelost heeft. Onze boodschap bestaat nu uit…

1, 10 of toch 613? | Samenvatting

1, 10 of toch 613? 21 juli 2019 Ds. Ed MeenderinkMicha 6:6-8, Mattheus 22:34-40 Samenvatting “Wat wil God/de goden van mij? Hoe moet ik leven? Wat mag wel en wat niet?” Dat zijn de vragen van een religieus mens. De antwoorden op die vragen zijn zeer verschillend in de wereldgodsdiensten en zelfs heel verschillend binnen…

Verloren Zonen | Samenvatting

Verloren Zonen 14 juli 2019 Pastor Ank VerhoevenLucas 15:11-32Samen zingen: Opwekking 625 – Wat een Liefde Samenvatting Het verhaal gaat over twee zonen. De jongste die erop uit gaat en er op los gaat leven en uiteindelijk terugkeert bij de vader, maar ook over een oudste zoon, die -ondanks al zijn goede gedrag- ook buiten…

Het geheim van Jezus | Samenvatting

Het geheim van Jezus 7 juli 2019 Ds. Ed MeenderinkJohannes 5:19-20 Samenvatting “Wat is je geheim?” vragen wij iemand die voor ons een bepaald voorbeeld is. Wij kunnen dan vervolgens het leven van die persoon gaan naleven of enkel die persoon steeds meer aanbidden als idool. Dat laatste is gebeurd met o.a. de Boeddha en…